Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (02-03-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 8 maart 2021 om 20.00 uur vindt er een digitale besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Beleidsnotitie Peuteraanbod en Voor- en Vroegschoolse Educatie
  • Kredietaanvraag semipermanente sporthal
  • Groener Gennep, Groenbeleidsplan 2021-2031
  • Nota Waardering en Afschrijvingsbeleid 2021
  • Aanvraag subsidie voor opsporing en ruiming explosieven
  • Regionaal bodembeleid
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Picardie 82a-84'

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.