Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (16-02-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 22 februari 2021 om 20.00 uur vindt er een digitale voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Groener Gennep, Groenbeleidsplan 2021-2031
  • Beleidsnotitie Peuteraanbod en Voor- en Vroegschoolse Educatie
  • Kredietaanvraag semipermanente sporthal
  • Nota Waardering en Afschrijvingsbeleid 2021
  • Aanvraag subsidie voor opsporing en ruiming explosieven
  • Regionaal bodembeleid
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Picardie 82a-84'
  • Diverse ingediende verzoeken tot agendering door de fractie D66

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.