Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (03-11-2020)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 9 november 2020 om 16.00 uur vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats, o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Benoeming lid rekenkamercommissie
  • Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024
  • 2e Trimesterrapportage 2020
  • Instellen verbod op afsteken vuurwerk, 1e wijziging van de APV gemeente Gennep
  • Wijziging bebouwde komgrens Goorseweg Ottersum
  • Zienswijze aangepaste begroting 2021-2024 MGR

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.

Vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats.