Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (06-10-2020)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 12 oktober 2020 om 20.00 uur vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Benoeming burgerraadslid
  • Verstrekken aandeelhouderslening Enexis
  • Noodhulp San Pedro de Lóvago
  • Vaststelling bestemmingsplan '8 woningen Antoniusstraat Ven-Zelderheide'
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Nijmeegseweg ong Gennep'

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staat de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de vergadering in de raadzaal bij te wonen.