Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Daag de gemeente uit met Right to Challenge

Heeft u ideeën over hoe u gemeentelijke taken beter, sneller of goedkoper kunt uitvoeren? Maak dan gebruik van uw Right to Challenge! Ook wel uitdaagrecht genoemd in het Nederlands.

De Gennepse samenleving kent veel betrokken inwoners en organisaties. We zien een grote bereidheid om maatschappelijke taken samen op te pakken. Met Right to Challenge wil de gemeente inwoners nog meer betrekken en invloed geven op hun eigen leefomgeving.

Welke taken komen in aanmerking?

U kunt bestaande gemeentelijke taken overnemen, waarvoor geld is opgenomen in de begroting. Voorbeelden uit andere gemeenten zijn het onderhoud van openbaar groen, het ontwerpen van de inrichting van de openbare ruimte, het maken van een dorpsvisie, het beheer van een buurthuis en het organiseren van hulp in de huishouding. Uitgezonderd zijn wettelijke taken die alleen de overheid mag uitvoeren, zoals de uitgifte van paspoorten of het afgeven van vergunningen.

Iedereen mag een voorstel indienen

Dat mag als individu, groep, vereniging of organisatie. Als u niet uit Gennep komt, moet u extra goed kunnen onderbouwen waarom het voorstel goed is voor onze gemeente. Draagvlak bij direct betrokkenen, zoals de buurt of wijk, vinden wij belangrijk.

Op www.gennep.nl/R2C vindt u meer informatie en het formulier waarmee u uw idee kunt indienen.