Commissie Bezwaarschriften Gennep

Dit item is verlopen op 21-03-2018.

Op dinsdag 20 maart 2018 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep 3 hoorzittingen:

  • 19.00 uur             Besloten zitting
  • 19.30 uur             Besloten zitting
  • 20.00 uur             Besloten zitting

Locatie: gemeentehuis, Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep, kamer Heijen.
Toegang via de Torenstraat.

De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De commissie kan echter (al dan niet op verzoek) om gewichtige redenen besluiten de deuren te sluiten. Dat gebeurt in ieder geval bij bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning.