Commissie Bezwaarschriften Gennep

Dit item is verlopen op 22-08-2017.

Op maandag 21 augustus 2017 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep 2 hoorzittingen:

19.00 uur             Besloten zitting
19.20 uur             Besloten zitting

Locatie: gemeentehuis, Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep, kamer Milsbeek.
Toegang via de Torenstraat.

De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De commissie kan echter (al dan niet op verzoek) om gewichtige redenen besluiten de deuren te sluiten. Dat gebeurt in ieder geval bij bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning.