Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

College bepaalt tracé Verbindingsweg

Door het nemen van een aantal maatregelen aan de Zwarteweg en de aanleg van de Verbindingsweg, wil de gemeente de verkeersveiligheid in Milsbeek vergroten. De Verbindingsweg is de nieuwe weg voor doorgaand (vracht)verkeer tussen de Ringbaan en de N271. Hiermee wordt de Zwarteweg ontlast en kan deze worden omgevormd tot een 30 km/u weg. Het college heeft nu het tracé van de nieuwe weg bepaald.

Het tracé doorsnijdt zo min mogelijk landbouwpercelen. Daarnaast blijft er ruimte voor natuurontwikkeling langs de Kroonbeek. Voor een eenduidige en veilige aansluiting op de N271 komt de Verbindingsweg uit op de Driekronenstraat, net voor de aansluiting op de N271. Het college gaat de komende periode het plan verder uitwerken. Naar verwachting wordt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd in het 4e kwartaal van 2020. Kijk voor meer informatie over de Zwarteweg Milsbeek en de Verbindingsweg op de pagina Zwarteweg.