Centrumvisie: naar een levendige winkelstraat

Lege etalages: ze maken de winkelstraat er niet gezelliger op. Dat ervaart het winkelend publiek, maar ook de ondernemers die met een aantrekkelijk aanbod van producten en diensten klanten proberen te trekken. Niet voor niets heeft het college als ambitie het Gennepse winkelhart bruisender te maken. Om dat te bereiken is samenwerking essentieel.

Wethouder Janine van Hulsteijn licht toe: “De betrokkenheid van ondernemers en vastgoedeigenaren is groot. We worden in de uitwerking ondersteund door adviesbureau Seinpost, kennis- en netwerkorganisatie Platform31, een architect en een stedenbouwkundige. Door samen te kijken waar kansen liggen en welke mogelijkheden er zijn, zetten we de transformatie tot een aantrekkelijk, levendig kernwinkelgebied in gang.”

“Iedereen verdient een leefbaar centrum”

Remko de Haan is ondernemer en vastgoedeigenaar in Gennep en woont er met zijn gezin. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij de totstandkoming van deze Centrumvisie. “Het is écht vijf voor twaalf. Als we nu niets doen, dan wordt Gennep straks zo’n verlaten stadje zoals in Frankrijk met alleen maar winkels aan de rand van de stad. Iedereen verdient een leefbaar centrum, maar daarvoor moeten we wel aan de slag. Als ondernemer heb ik er belang bij dat ik mijn geld verdien en banen kan creëren voor anderen. Gezamenlijk hebben we een groot netwerk en samen met de gemeente kijken we hoe we meer ondernemers naar Gennep kunnen trekken. Ook zijn we in gesprek met vastgoedeigenaren over welke plannen ze hebben voor hun pand en hoe zij kunnen bijdragen aan het versterken van het Gennepse winkelhart. Dat lukt alleen als je het samen doet.”

Initiatieven

In de Centrumvisie 2019-2023, die de afgelopen maanden tot stand is gekomen na diverse bijeenkomsten en gesprekken met vastgoedeigenaren en ondernemers, worden uitgangspunten en actielijnen uiteengezet. Van Hulsteijn vervolgt: “Op 20 augustus heeft het college de Centrumvisie vastgesteld. Op 23 september ligt deze ter goedkeuring voor aan de raad. Er zijn al mooie initiatieven in voorbereiding. Na instemming van de raad gaan we van start!”

Zie ook www.gennep.nl/centrumvisie