Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Burgerhulpverlening en AED

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst.

Een ambulance redt het vaak niet om binnen zes minuten bij het slachtoffer te zijn. Daarom zijn er burgerhulpverleners: vrijwillige hulpverleners die zijn aangemeld bij het alarmeringssysteem HartslagNu. Met dit systeem worden burgerhulpverleners vanuit de Meldkamer Ambulancezorg gealarmeerd als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van een hartstilstand.

Gemeente Gennep streeft naar een dekkend Reanimatie Oproep Netwerk (RON) voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Om dit voor elkaar te krijgen, werven we meer vrijwilligers voor het netwerk Hartveilig Gennep.

Aanmelden

Heeft u al een geldig reanimatiediploma of -certificaat, maar bent u nog niet aangemeld als burgerhulpverlener? Als u in gemeente Gennep woont of werkt, kunt u dit alsnog doen via de website van HartslagNu.


Cursus volgen

Heeft u nog geen diploma, maar bent u wel bereid een cursus te volgen? Geef dit dan door via hartveilig@gennep.nl. Een cursus reanimatie inclusief bediening AED duurt 1 avond en er zijn maximaal 8 deelnemers. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een cursus  in Gennep georganiseerd.