Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

BsGW start inning belastingen ondernemers weer geleidelijk op

Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen, door tot 30 juni geen invorderingsacties uit te voeren. Ook de automatische incasso voor ondernemers is in de maanden maart tot en met juni niet uitgevoerd. Hiermee volgde BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.

Betalingsherinnering

Gezien de uitzonderlijke situatie, ontvangen ondernemers eerst eenmalig een kosteloze betalingsherinnering waarin aangegeven wordt dat de invordering van belastingen weer wordt opgestart. Als na deze betalingsherinneringen betalingen uitblijven, dan volgen na medio augustus aanmaningen en vervolgens, indien noodzakelijk, later dwangbevelen.

Kijk voor meer informatie op de webpagina Hulp voor ondernemers