Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Bosrandenbeheer Milsbeek (19-01-2021)

Op 1 februari starten we met het beheer van de houtopstanden in Milsbeek. We nemen de bosjes aan de Ketsestraat, Ovenberg, Achterbroek, Smelenhof en de Dellen onder handen. We willen ze ontwikkelen tot duurzame en diverse bosjes, waar mensen veilig kunnen wandelen. Dat is goed voor het welzijn van onze inwoners en de leefbaarheid van de omgeving. Ook draagt het bij aan onze groene doelstellingen.

Tijdens de werkzaamheden worden de bosjes op verschillende manieren aangepakt. Door (dunnings)bomen weg te halen, krijgen andere bomen, planten en struiken de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast snoeien we sommige bomen boven paden, straten en tuinen, om deze plaatsen zo veilig mogelijk te maken. Als er grote lege plekken ontstaan, planten we nieuwe bomen bij.

Tijdelijke afsluiting wegen

De beheerwerkzaamheden duren tot 15 maart. Tijdens de uitvoering zijn sommige wegen of paden tijdelijk afgesloten. Op bepaalde locaties slaan we daarnaast tijdelijk hout en houtsnippers op. Die worden na de werkzaamheden opgeruimd.

Meer informatie

Normaal gesproken zouden we u tijdens een veldexcursie graag laten zien hoe we aan de slag gaan. Dat is vanwege corona helaas niet mogelijk. Daarom hebben we een filmpje gemaakt met uitleg. Bekijk het op www.gennep.nl/bosrandenbeheer. Daar vindt u ook meer informatie.

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem contact op met Bart Sanders van de gemeente via (0485) 49 41 41.