Bosranden beheer

Gemeente Gennep gaat aan de slag met het beheer van ‘kleine houtopstanden’. Dit zijn stukken bos die zich veelal binnen de bebouwde kom bevinden. Het snoeien van de bomen zorgt voor licht en lucht in de houtopstand, waardoor de blijvende bomen beter kunnen groeien.

De zaag- en snoeiwerkzaamheden worden zorgvuldig voorbereid, met onder andere twee  veldexcursies voor omwonenden op zaterdag 18 januari 2020. Deelnemers worden onder andere geïnformeerd over de basisprincipes van het beheer en de planning en organisatie van de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. In 2020 wordt gestart met de houtopstanden in de Eksterstraat, Korhoenstraat, Arendstraat en Picardie in Gennep en het bosje bij de Ringeloor in Milsbeek. Het streven is dat recreanten en omwonenden minimale overlast ervaren en op een veilige manier van deze stukken natuur kunnen genieten.