Bermen maaien

Door het afwisselende weer in de afgelopen weken is het gras flink omhoog geschoten. Daarom gaan we de bermen weer maaien. In de periode van 20 mei tot 15 juli komen alle bermen en ruw graslocaties in de gemeente aan de beurt, zowel binnen en buiten de bebouwde kom.

Dit kan enige hinder opleveren voor het verkeer, waarvoor we uw begrip vragen.