Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Beoordeling alternatieven Lob van Gennep

Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van Gennep. Niet alle berichten geven een juiste weergave. Dat maakt het lastig voor mensen om een beeld over het project te vormen. Daarom zetten we een aantal feiten op een rij.

De beoordeling van de alternatieven gebeurt aan de hand van zes criteria

Aan het eind van de verkenningsfase wordt uit de drie kansrijke alternatieven een voorkeursalternatief gekozen. Dit gebeurt volgens een beoordelingskader dat uit zes criteria bestaat:

  1. Verbeteren hoogwaterbescherming: het alternatief verkleint de kans op overstroming van het gebied ten opzichte van de huidige situatie. De wettelijke waterveiligheidsnorm wordt 1/300 per jaar.
  2. Verbeteren waterbergende werking: het alternatief verlaagt de waterstanden stroomafwaarts ten opzichte van de huidige situatie.
  3. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit: het alternatief behoudt, verbindt en versterkt de bestaande landschappelijke, cultuurhistorische, toeristisch-recreatieve en natuurlijke kwaliteiten.
  4. Draagvlak: het alternatief zorgt voor begrip en draagvlak onder bewoners, bedrijven, samenwerkingspartners/mede-overheden en andere betrokkenen.
  5. Omgeving en milieu: de effecten van het alternatief op milieu- en leefomgeving in vergelijking met de huidige situatie. Deze effecten worden in beeld gebracht in het milieueffectrapport.
  6. Balans tussen kosten en dekking: de balans tussen kosten en dekking van het alternatief. Dit wordt in kaart gebracht aan de hand van een kostenraming en dekkingsoverzicht.

We horen de geluiden tegen de waterkerende instroomvoorziening en het daarbij behorende instroomprotocol. Ook deze geluiden tegen de ‘schuif’ en het protocol zullen meespelen bij de te maken keuze, aan het einde van de verkenning, voor een voorkeursalternatief.

Kijk voor meer informatie op de website van Lob van Gennep, schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg @LobVanGennep via Facebook en Twitter.