Belastingaanslag 2020

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020. Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Heeft u een account op MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u het aanslagbiljet online in uw Berichtenbox.

U ontvangt de belastingaanslag van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Onze gemeente werkt op het gebied van belastingen in BsGW samen met nog 27 andere Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg.

Regel het online

Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk op uw persoonlijke pagina op de website van BsGW. Daar logt u in met uw DigiD. U kunt daar onder andere:

•          uw aanslagen raadplegen;

•          uw rekeningnummer wijzigen;

•          een machtiging afgeven;

•          een bezwaarschrift indienen;

•          het taxatieverslag inzien;

•          een kwijtschelding aanvragen;

•          een persoonlijke vraag stellen.

Vragen en antwoorden

Op de website van BsGW vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd dan rekening met wachttijden of bel een aantal dagen nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. U heeft daarbij uw burgerservicenummer (BSN) nodig.