Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Begroting 2021 en Meerjarenbegroting 2022-2024 (29-09-2020)

Met trots heeft het college van B&W de Begroting 2021 en Meerjarenbegroting 2022-2024 vastgesteld. Het college is er in geslaagd om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Dat is best uniek in deze tijd waarin veel gemeenten in financiƫle problemen verkeren. De ambities uit het coalitieakkoord blijven behouden, zonder te bezuinigen op voorzieningen voor onze inwoners. Op 9 november ligt de begroting ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Wilt u inzicht in de plannen van onze gemeente voor 2021 en wat hiervoor financieel begroot is? Dat kan eenvoudig via de gebruiksvriendelijke website https://gennep.begroting-2021.nl. Wilt u liever een papieren exemplaar inzien? Dit kan bij de receptie van het gemeentekantoor. Let op: in verband met het coronavirus is dit tijdelijk alleen op afspraak mogelijk.