Begroting 2020

Afgelopen week heeft het college de ontwerpbegroting voor 2020 en daarop volgende jaren vastgesteld. In de nieuwe begroting is onder meer geld opgenomen voor het Kind Expertise Centrum, aanpassingen aan de Zwarteweg in Milsbeek en een onderzoek naar een mogelijke verbindingsweg tussen de Ringbaan en de N271. Ook wil de gemeente onder andere investeren in de kwaliteit van de Gennepse begraafplaats, de nieuwe centrumvisie en het onderhoud van de bosranden.

Onderzoek naar kosten Wmo en jeugdzorg

Net als in veel andere gemeenten nemen in Gennep de kosten voor de zorg en ondersteuning toe.  De komende tijd gaat de gemeente onderzoeken hoe de Wmo en jeugdzorg ook in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.

Lokale lasten

De inwoners van gemeente Gennep gaan in 2020 iets meer betalen voor de OZB. De toeristenbelasting blijft op hetzelfde peil als de afgelopen jaren. De afvalstoffenheffing gaat omhoog door gestegen kosten van de afvalverwerking en blijft daarmee kostendekkend. De rioolheffing verandert niet.

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de begroting. Op 4 november staat dit onderwerp op de agenda van de raadsvergadering. Deze vindt plaats in de raadszaal van het oude stadhuis en begint om 16.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
De ontwerpbegroting ligt ter inzage in het gemeentekantoor. U kunt hier de online versie bekijken.