Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Bedrijventerreinenvisie gemeente Gennep (25-08-2020)

Op 14 april dit jaar stelde de gemeenteraad de bedrijventerreinenvisie vast. Onze bedrijventerreinen vormen een belangrijk onderdeel van het woon-, werk- en leefklimaat van de gemeente Gennep. Daarom is het belangrijk om de bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden. De vorige visie uit 2012 sloot niet meer aan op de nieuwe ontwikkelingen.

Goede beoordeling

Bedrijventerreinen moeten voorbereid zijn op de uitdagingen voor de toekomst. Daarvoor is een visie met uitvoeringsagenda een belangrijk fundament. Voor het opstellen van de visie zijn alle bedrijventerreinen in de gemeente Gennep beoordeeld op vier punten: Economie en werkgelegenheid, marktwaarde en ruimtelijke kwaliteit, smart industry en logistics en circulariteit en duurzaamheid.

Grote werkgever

Uit die beoordeling blijkt dat alle acht bedrijventerreinen in de gemeente goed zijn voor zo’n 2.800 banen. Dat is een derde  van de totale arbeidsplaatsen in de gemeente. De Groote Heeze is met ruim 700 arbeidsplaatsen de grootste ‘werkgever’,  gevolgd door De Grens met ruim 600 en Hoogveld met ruim 500 arbeidsplaatsen. Uit de analyse blijkt dat deze bedrijventerreinen erg goed scoren op alle punten. Per terrein is aangegeven waar verbeterpunten mogelijk zijn.

Juist nu doorontwikkelen

De uitgangspositie is dus goed. “Maar dat is geen reden om stil te zitten”, aldus bedrijvenconctactfunctionaris Nol van Laarhoven: “Een goede uitgangspositie biedt juist kansen om door te ontwikkelen. Daarom zetten we de komende jaren met name in op goed bereikbare, aantrekkelijke, veilige en duurzame bedrijventerreinen.” In het uitvoeringsplan zijn die thema’s uitgewerkt in concrete acties.

Samenwerking

In het uitvoeringsplan voor de Bedrijventerreinenvisie zetten we een verdere stap naar een hechte samenwerking tussen gemeente en bedrijven. Meer informatie is te vinden op de pagina over de Bedrijventerreinenvisie.