Amerikaanse eiken bijven staan

De Amerikaanse eiken aan de Stationsweg in Gennep worden niet gekapt. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren tegen de verleende kapvergunning is het besluit heroverwogen.

Eerder dit jaar was besloten dat acht eiken gekapt zouden worden. Bij de publicatie van de kapvergunning bleek echter een onduidelijke locatie-aanduiding te staan. Daardoor wisten bewoners niet om welke bomen het ging. Nadat de vergunning opnieuw ter inzage werd gelegd, kwamen er meerdere bezwaren binnen. Naar aanleiding van deze bezwaren werd het besluit heroverwogen. Uit de inspectierapporten kwam niet naar voren dat er een zwam aanwezig zou zijn in één van de eiken. Dit was eerder nog een motivatie om de bomen te kappen. Uiteindelijk is besloten om de verleende vergunning in te trekken en de aanvraag kapvergunning af te wijzen. Om overlast en schade te voorkomen worden er wel snoeiwerkzaamheden verricht.