Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Alternatief bouwplan Pagepark: 36 betaalbare woningen (03-11-2020)

Aan de Rijssenbeeklaan in het Pagepark komen 24 levensloopgeschikte twee-onder-een-kapwoningen, 4 hoekwoningen en 8 tussenwoningen. Deze komen in plaats van 13 vrije kavels uit het oorspronkelijke plan. Hiermee spelen de gemeente en projectontwikkelaar Van Wijnen in op de woonbehoeften van inwoners.

Uit het woonbehoefteonderzoek van de gemeente, eind 2019, bleek dat de vraag naar betaalbare starterswoningen en levensloopgeschikte woningen het grootst is. De verkoop van deze laatste fase start naar verwachting in het voorjaar van 2021, nadat de omgevingsvergunning is verleend en het bestemmingsplan is gewijzigd. Zodra er voldoende woningen zijn verkocht, kan de bouw van deze duurzame, goed geïsoleerde en energiezuinige woningen starten. Kijk voor meer informatie op www.pagepark.nl.