Agenda commissie bezwaarschriften Gennep

Op maandag 26 augustus 2019 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep vier hoorzittingen:

19.00 uur             Besloten zitting
19.30 uur             Besloten zitting
20.00 uur             Besloten zitting
20.30 uur             Openbare zitting

Locatie: gemeentehuis, Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep, kamer Milsbeek.
Toegang via de Torenstraat.

De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar. De commissie kan echter (al dan niet op verzoek) om gewichtige redenen besluiten de deuren te sluiten. Dat gebeurt in ieder geval bij bezwaarschriften in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning.