Afsluiting Jaar van de Ontmoeting

Op Kaarsjesavond zaterdag 21 december, sluit Gennep Het Jaar van de Ontmoeting formeel af. Het hele jaar zijn er activiteiten georganiseerd om onze gevestigde inwoners en migranten meer met elkaar in contact te brengen. Door elkaar beter te leren kennen en begrip te tonen voor elkaar, zorgen we er samen voor dat het prettig samenleven is in de gemeente Gennep. De Stichting Evenementen Gennep (SEG) heeft in het jaar 2019 activiteiten georganiseerd rondom de thema’s migratie en integratie. In totaal ging het om 28 activiteiten van, door en voor inwoners. 

Naar schatting zijn circa 3.000 inwoners bereikt en 95% van de migranten. Wethouder Lucassen: ‘Er zijn stevige verbindingen gesmeed. Verbindingen van migranten met taalmaatjes, maar ook verbindingen tussen inwoners én tussen instellingen die in Gennep actief zijn. Dat vervult me met trots over wat we als samenleving met elkaar kunnen bereiken.’

Activiteiten 2020

Het Jaar van de Ontmoeting is gefinancierd uit een doeluitkering van het Rijk. Tot de invoering van de nieuwe Inburgeringswet in 2021, ontvangt de gemeente geen structurele middelen voor inburgering. Toch zet de gemeente Gennep ook in 2020 op activiteiten, die de inburgering bevorderen. Zo komt er een aanvullend cursusprogramma voor Taalmaatjes en ontzorgen werktaalcoaches werkgevers bij het in dienst nemen van vergunninghouders. Werkende vergunninghouders krijgen extra taalonderwijs en de empowermenttraining voor gehuwde vrouwelijke vergunninghouders wordt ook in 2020 voortgezet.

Overzicht

Inmiddels heeft twee derde van de asielmigranten een plek op de arbeidsmarkt gevonden. Ook een groot deel van de vrouwen en partners werkt inmiddels. Het overzicht van de activiteiten in 2019 in het kader van het Jaar van de Ontmoeting is te vinden op: www.evenementengennep.nl/jaar-van-de-ontmoeting