Actuele kostenbegroting voor KEC

Voor het gebouw en de naaste omgeving van het Kind Expertise Centrum (KEC) is een voorlopig ontwerp gemaakt. Op basis daarvan heeft de gemeente een actuele kostenbegroting opgesteld. De gemeenteraad bepaalt waaraan het geld van de gemeente wordt besteed. De raadsleden nemen tijdens de behandeling van de begroting in november een besluit over het benodigde bedrag voor het KEC.
Er is veel geld gemoeid met de realisatie van de nieuwe school, maar het gaat dan ook om een grote en belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van Gennep.

Hoger bedrag

De actuele kostenbegroting valt een stuk hoger uit dan het bedrag dat de gemeenteraad in 2017 beschikbaar heeft gesteld voor de nieuwe school. Hiervoor zijn verschillende oorzaken.
Zo is in de tussentijd besloten dat het gebouw wat groter wordt, zodat er voldoende ruimte is voor de huidige leerlingenaantallen. Ook de omvang van de buitenspeelruimte wordt groter. De gemeente moet ook rekening houden met strengere eisen, die het Rijk tegenwoordig stelt aan de duurzaamheid van gebouwen. Daarnaast maken de extra verkeers- en parkeermaatregelen die we gaan nemen evenals de hoge bouwkosten dat de kosten flink zijn gestegen.

Informatiebijeenkomst

De voorbereidingen voor het KEC gaan de komende tijd zoveel mogelijk door. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst om de raadsleden bij te praten over de stand van zaken. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Meer informatie over de datum en de plaats van de bijeenkomst volgt.