Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Aanvraag leerlingenvervoer vóór 15 juni 2020

Als ouder of verzorger kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van het vervoer van uw kind naar de basisschool of het speciaal onderwijs. Dit gaat om het schooljaar 2020-2021.

Wanneer komt u in aanmerking?

De regeling is bedoeld voor kinderen die vanwege een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke structurele beperking niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer kunnen reizen. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer u meer dan zes kilometer van de dichtstbijzijnde (voor het kind) toegankelijke school woont.

Toetsing

Iedere aanvraag wordt individueel bekeken. Er wordt getoetst  of een leerling met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan reizen. Daarbij telt ook de inzet mee die we van ouders kunnen vragen, zoals het begeleiden van kinderen in het openbaar vervoer. We zetten alleen  aangepast vervoer (taxi) in wanneer de leerling door een structurele beperking, of vanwege de reistijd, niet met het openbaar vervoer kan reizen.

Aanvraag indienen

Denkt u voor het schooljaar 2020-2021 in aanmerking te komen voor een vergoeding van het vervoer? Dien dan vóór 15 juni 2020 een aanvraag in.

Voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen alleen aanspraak maken op een vervoersvoorziening in de vorm van openbaar vervoer of vervoer per fiets als zij hierbij nog begeleiding nodig hebben.

Maakt u al gebruik van leerlingenvervoer?

Voor de leerlingen die nu al gebruik maken van het leerlingenvervoer zijn de formulieren al verzonden.
 

Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/leerlingenvervoer.