Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

9 organisaties tonen belangstelling voor exploitatie binnensportaccommodaties en zaal Pica Mare

Zowel landelijke als lokale organisaties en ondernemers kwamen op maandag 22 juni naar de marktinformatiedag in zaal Pica Mare. Hier werden zij nader geïnformeerd over de – voor de sportwereld – innovatieve aanbestedingsmethodiek ‘Rapid Impact Contracting’ (RIC) en konden zij nader kennismaken met elkaar. Begeleid door organisatieadviesbureau KplusV is gemeente Gennep in mei een traject gestart om per 1 januari 2021 een nieuwe exploitant van de binnensportaccommodaties en zaal Pica Mare te selecteren.

Kwaliteit als uitgangspunt

Wethouder Peperzak presenteerde de algemene ambities, onder meer aan de hand van de Global Goals die Gennep nastreeft. Vervolgens ging KplusV nader in op de RIC-methodiek en het Programma van Ambities. De gemeente heeft samen met de grootste binnensportgebruikers vijf ambities geformuleerd:

  1. Het maximaal ondersteunen van gezondheid en welzijn vanuit uitstekend functionerende sport- en cultuurcentra.
  2. Bijdragen aan duurzame en (circulair) verantwoorde sport- en cultuurcentra.
  3. Optimaal bijdragen aan waardig werk en een inclusieve samenleving.
  4. Blijvend bouwen aan een effectief partnerschap tussen alle betrokken partijen.
  5. Het betalen van een realistische en eerlijke prijs.

Waardering voor vernieuwende aanpak

De presentatie en uitleg over de ambities werd door de deelnemers gewaardeerd. “Het is een inspirerende aanbestedingsvorm om tot nieuwe, kwalitatief hoogwaardige exploitatievormen te kunnen komen”, aldus een van de aanwezigen. “Verfrissend en vernieuwend”, waren veelgehoorde reacties. Kwaliteit als belangrijkste uitgangspunt, werd door meerdere deelnemers gewaardeerd. 

Op weg naar versterking sport- en cultuuraanbod

Vragen waren er ook. Hoe kan binnen deze methodiek objectief beoordeeld worden? Welke randvoorwaarden worden bij inschrijving meegegeven? Deze vragen werden deels ter plekke beantwoord, deels zal dit gebeuren in de zogeheten leidraad die beschikbaar komt op 6 juli. Partijen – dit mogen nadrukkelijk ook samenwerkingsverbanden zijn – hebben dan tot 12 augustus 2020 de tijd om hun inschrijving in te dienen. Daarbij zullen zij moeten aangeven op welke wijze zij hun VAK (Visie, Aanpak, Kunde) verstaan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de opgestelde ambities.

Optimaal faciliteren

Eind september wordt de winnende partij bekendgemaakt, waarna het echte werk begint: gemeente en opdrachtnemer(s) gaan dan als partners aan de slag om tot een werkbare overeenkomst te komen. Met als uiteindelijk doel de sport- en cultuuraanbieders in de gemeente zo optimaal mogelijk te faciliteren in het doen waar zij goed in zijn en de inwoners van gemeente Gennep goede en goed beheerde voorzieningen te bieden.