Nieuwsoverzicht

Lees hier de laatste nieuwsberichten van de gemeente Gennep.

 • Agenda commissie bezwaarschriften Gennep

  (21-01-2019)

  Op maandag 28 januari 2019 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep twee hoorzittingen:

  Lees meer
 • Open dagen basisscholen 2019

  (16-01-2019)

  Als uw kind vóór 1 augustus 2019 vier jaar wordt, dan kunt u hem of haar aanmelden voor een basisschool. De diverse scholen in gemeente Gennep organiseren binnenkort open dagen. Deze dagen zijn ook bedoeld voor jongere kinderen, die vóór augustus drie jaar worden.

  Lees meer
 • Grensoverschrijdende activiteit? Vraag subsidie aan!

  (16-01-2019)

  Heeft uw vereniging of organisatie het idee een activiteit te organiseren, zoals een scholierenuitwisseling, sporttoernooi, muziekevenement, tentoonstelling of gezamenlijke activiteiten van bijvoorbeeld politie, brandweer en verenigingen? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De Euregio Rijn-Waal ondersteunt deze activiteiten in het kader van ‘People to People’. In 2018 werd in onze gemeente subsidie verstrekt aan de Kiwanis Maasduinenloop voor Nederlandse en Duitse hardlopers.

  Lees meer
 • Herinrichting Pottenhoek

  (14-01-2019)

  De gemeente is in gesprek met bewoners en ondernemers van de Pottenhoek, de buurt gelegen tussen Zandstraat en Niersweg. De herinrichting heeft als doel een openbare ruimte te creëren waar het goed wonen, ondernemen, parkeren en vertoeven is. Ook duurzaamheid en technische aspecten spelen hierbij een rol. Op woensdag 23 januari is er om 19.30 uur een bijeenkomst in zaal Pica Mare, Picardie 36, waarbij een idee voor de herinrichting wordt toegelicht.

  Lees meer
 • Gemeente Gennep krijgt glasvezel

  (09-01-2019)

  Gemeente Gennep is de eerste Limburgse gemeente waar komend jaar een 100% dekkend glasvezelnetwerk wordt aangelegd. Voldoende huishoudens en bedrijven in de kernen en buitengebieden stappen over naar glasvezel waardoor in elk geval één netwerkbedrijf glasvezel wil aanleggen in de kop van Noord-Limburg.

  Lees meer
 • Vrijwillige brandweerlieden koninklijk onderscheiden

  (09-01-2019)

  Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de vrijwillige brandweer in Gennep hebben Tonny Roosenboom en Bart Bardoel een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Peter de Koning. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Reden daarvoor is met name hun onmisbare inzet voor de vrijwillige brandweer in Gennep, waar zij sinds 1997 deel van uitmaken.

  Lees meer
 • Agrariërs discussiëren over gevolgen droogte

  (02-01-2019)

  Voor sommige landbouwgewassen is de droogte van de afgelopen maanden een ware ramp. In het bijzonder bij aardappelen, suikerbieten en ook maïs is de schade in het Duits-Nederlandse grensgebied duidelijk merkbaar. Veel boeren zijn door de prognoses van een toename van zulke extreme weersomstandigheden onzeker en zoeken naar manieren om zich hier tegen te wapenen.

  Lees meer
 • Stadhuis krijgt opknapbeurt

  (27-12-2018)

  Vorige week is door burgemeester Peter de Koning en Chris van Kempen, directeur van CVK Bouw, de aannemingsovereenkomst getekend voor restauratie en verbouwing van het stadhuis aan de Markt in Gennep. De renovatie omvat vervanging van het natuurstenen leiendak, restauratie van natuurstenen elementen, reparatie en deels vernieuwing van de houten luiken en het volledig schilderen van het houtwerk. De werkzaamheden worden mede gefinancierd door het rijk en de provincie. Binnen wordt de raadszaal opgeknapt, geschilderd en voorzien van nieuw meubilair en nieuwe audiovisuele middelen.

  Lees meer
 • Tijdelijke huisvesting KEC Picardie

  (27-12-2018)

  De afgelopen tijd is bepaald waar het Kind Expertise Centrum (KEC) gaat komen en wat de omvang van het nieuwe gebouw wordt. De betrokken scholen, Spring Kinderopvang en de gemeente hebben nu ook een plan gemaakt voor de tijdelijke huisvesting. In de periode dat gesloopt en gebouwd wordt, verhuist een deel van de leerlingen namelijk tijdelijk naar een andere locatie. Daar blijven ze totdat de nieuwbouw klaar is. De tijdelijke huisvesting wordt georganiseerd in gebouwen, waar nu ook al onderwijs of opvang wordt geboden.

  Lees meer
 • Afrikaanse varkenspest wilde zwijnen

  (27-12-2018)

  Afrikaanse varkenspest (AVP) is een door een virus veroorzaakte ziekte die alleen bij varkens voorkomt, zowel bij gehouden varkens als bij in het wild levende varkens. In België heeft in het najaar een uitbraak van AVP plaatsgevonden. Daarom is het belangrijk om hier in Nederland ook alert op te zijn, met name in bosrijke gebieden. Het ministerie heeft een protocol opgesteld voor wat u moet doen als u een dood wild zwijn aantreft.

  Lees meer
 • Nieuw telefoonnummer Team Toegang

  (20-12-2018)

  Heeft u een vraag over zorg, welzijn, opgroeien, opvoeden, werk en inkomen? Vanaf 2 januari 2019 belt u ons nieuwe nummer:
  0485 – 49 41 44

  Lees meer
 • Pannaveld en quarter pipes verhuizen

  (19-12-2018)

  Het mobiele pannaveld van gemeente Gennep wordt in januari verplaatst van Ven-Zelderheide naar het kermisterrein in Heijen. Het veld kan door jong en oud gebruikt worden voor pannavoetbal, dit is een vorm van straatvoetbal. Bij pannavoetbal staat het scoren van een doelpunt niet voorop, het gaat vooral om het maken van mooie acties, afdwingen van respect en de tegenstander aftroeven. Het spel kan een-tegen-een tot vijf-tegen-vijf gespeeld worden. Het veld is er voor jong en oud.

  Lees meer
 • Herontwikkeling Gennepermolen

  (19-12-2018)

  De voormalige brandweerkazerne en het naastgelegen perceel tussen de Niers en de Genneperhuisweg vragen al jaren om een passende nieuwe bestemming. Eerder lukte het niet om een ontwikkelaar te selecteren voor herontwikkeling van de entree van Gennep. Tot de gemeente in gesprek raakte met de MeyerBergman Erfgoed Groep.

  Lees meer
 • WML watertaps afgesloten

  (12-12-2018)

  Deze week sluit Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) de watertaps in de gemeente af vanwege de komende vorstperiode. Zodra de lente begint kunnen voorbijgangers bij de watertappunten – onder andere aan de Rijksweg in Milsbeek en de Heijenseweg in Gennep – weer gratis gebruikmaken van gezond en duurzaam drinkwater.

 • NLdoet: klussen aanmelden en uitvoeren

  (12-12-2018)

  Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2019 weer NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.

  Lees meer
 • Expositie over culturele verscheidenheid

  (12-12-2018)

  Zaterdag 15 december opent in Museum Het Petershuis om 11.00 uur een thematentoonstelling waarin de culturele verscheidenheid in onze gemeente centraal staat. Deze expositie betekent de aftrap van het Jaar van de Ontmoeting in 2019. Zo’n 1000 inwoners van gemeente Gennep zijn niet in Nederland geboren. Zij komen uit ruim 40 landen en van alle continenten. De expositie is samengesteld door nieuwkomers in onze gemeente afkomstig uit Aziatische en Afrikaanse landen. De negen landen die in deze expositie aan bod komen zijn Afghanistan, Eritrea, Indonesië, Iran, Marokko, Nigeria, Somalië, Syrië en Tanzania.

  Lees meer
 • Gennep Schoon

  (11-12-2018)

  Op zaterdag 23 maart 2019 organiseert gemeente Gennep het project Gennep Schoon (voorheen de Schone Maas-actie). Verenigingen, stichtingen of clubs worden uitgenodigd de oevers van de Maas en de Niers, de kernen en het buitengebied van de gemeente vrij te maken van zwerfafval. Jaarlijks blijft er veel zwerfafval achter op de oevers langs de Maas. Ook op andere plaatsen wordt nog altijd veel klein en groot afval gedumpt.  Dit zorgt niet alleen voor een lelijk landschapsbeeld, het is ook slecht voor het milieu, de flora en fauna en de mens.

  Lees meer
 • Onderzoek Lob van Gennep: groen licht voor volgende stap

  (05-12-2018)

  Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten tot de start van een uitgebreid onderzoek naar de Lob van Gennep. Deze zogenoemde verkenning maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit besluit is een belangrijke stap om duidelijkheid te krijgen over de functie van de Lob van Gennep. Van origine ligt dit gebied in het rivierbed van de Maas, dat bij extreem hoogwater onderloopt. Tegelijkertijd wordt het gebied met dijken beschermd tegen hoogwater. Een bijzondere situatie, die voor de direct betrokkenen veel onzekerheid met zich meebrengt.

  Lees meer
 • Let op voor collectanten zonder vergunning!

  (05-12-2018)

  Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) waarschuwt voor een valse collecte voor de stichting Dieren in Nood. Deze stichting, die op naam zou staan van de heer Marsman, bestaat niet. De heer Marsman is in 2017 bij verstek veroordeeld tot een taakstraf wegens het collecteren voor de door hemzelf verzonnen stichting Dieren in Nood. Het is niet bekend in welke gemeenten hij langs de deuren gaat. Wij vragen u om alert te zijn en melding te doen bij de gemeente indien u deze collectant aan de deur krijgt.

 • Tips voor houtkachel en open haard

  (05-12-2018)

  Tijdens de donkere dagen in de herfst en winter is de warmte van een houtkachel of open haard extra sfeervol. Helaas is het stoken niet goed voor de gezondheid en het milieu. Om overlast voor buren te voorkomen, delen we graag de tips van Milieu Centraal met u.

  Lees meer
 • Bevat uw dak asbest?

  (05-12-2018)

  Bent u eigenaar van een woning, pand of bijgebouw, gebouwd voor 1994? Dan is er een kans dat er asbest op uw dak ligt. Asbesthoudende materialen werden in het verleden veel gebruikt in en op gebouwen. Tegenwoordig weten we dat asbest ook risico’s met zich meebrengt. Daarom zijn asbestdaken vanaf 2025 verboden. Na zo’n dertig jaar verweert asbest en komen er kleine vezels vrij die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en uw omgeving. Ook storm, hagel en andere weersomstandigheden zorgen ervoor dat deze asbestvezels eerder vrijkomen.

  Lees meer
 • Terugblik bijeenkomst KEC

  (28-11-2018)

  Op dinsdag 20 november organiseerde de gemeente een bijeenkomst in Pica Mare. Hier werd de stand van zaken rond het Kind Expertise Centrum (KEC) toegelicht. Er werd uitleg gegeven over de raadsbesluiten en de planning van de stappen die genomen gaan worden, waaronder de tijdelijke huisvesting.

  Lees meer
 • Gennep investeert in lokale economie

  (28-11-2018)

  Sinds 19 november is gemeente Gennep als tweede gemeente officieel partner van MKB Limburg. Wethouder Janine van Hulsteijn:  “Met ondertekening van het partnerschap kunnen we nog beter werk maken van een goed ondernemersklimaat. Bijvoorbeeld door actieve deelname aan MKB-activiteiten en overleggen in de regio. Dat is van belang voor onze lokale economie."

  Lees meer
 • N271 tussen Heijen en Gennep blijft 2x2-baans

  (21-11-2018)

  De provinciale rijksweg N271 tussen Heijen en Gennep blijft ingericht als een dubbele tweebaansweg. Over de gehele lengte gaat een maximumsnelheid gelden van 80 km per uur. Er komt geen aparte rijstrook voor landbouwverkeer. Dit heeft Eric Geurts, gedeputeerde van de Provincie Limburg, bekend gemaakt.

  Lees meer
 • Winteropeningstijden VVV-kantoor

  (24-10-2018)

  Met ingang van 24 oktober 2018 veranderen de openingstijden van de VVV. De winteropeningstijden zijn: woensdag en donderdag  10.00-14.00 uur, vrijdag 10.00-17.00 uur en zaterdag 10.00-14.00 uur. Het VVV-kantoor van Gennep is gevestigd in het stadhuis aan de Markt.

 • Nieuw: gemeentenieuws op de radio

  (17-10-2018)

  Vanaf 10 oktober is gemeente Gennep wekelijks op de radio te horen met een aantal uitgelichte nieuwsberichten uit de gemeenterubriek. De uitzending is op woensdagavond omstreeks 18.45 uur en in de herhaling rond 22.45 uur te beluisteren in het actualiteitenprogramma ‘Maasland Actueel’. Maasland Radio is te beluisteren via de ether (89.6 - 92.9 - 107.7 FM), kabel (87.5 FM) en digitaal (Ziggo 921/1921 en KPN 1128).

  Lees meer
 • VIA Gennep niet ontvangen?

  (11-10-2018)

  Heeft u de VIA Gennep niet ontvangen? Dat vinden we erg vervelend, maar het komt helaas wel eens voor. Als u de krant niet heeft ontvangen, dan kunt u dit melden bij Axender via telefoonnummer 046 - 411 7050 of via de website www.via-limburg.nl. Ook stellen we het op prijs als u dit aan de gemeente doorgeeft via communicatie@gennep.nl, zodat wij de kwaliteit van de bezorging in de gaten kunnen houden.

  Lees meer
 • Collegeprogramma Gennep: volle kracht vooruit!

  (27-06-2018)

  Het nieuwe college van gemeente Gennep heeft het programma voor de komende vier jaar klaar. In lijn met de wensen van de nieuwe coalitie gaat het college aan de slag om gemeente Gennep leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken. Het college biedt het collegeprogramma op 2 juli aan aan de gemeenteraad. Dit gebeurt samen met een voorstel om de begroting 2018 aan te passen en een financieel doorkijkje naar de meerjarenbegroting.

  Lees meer
 • Gaan mijn buren verbouwen?

  (18-04-2018)

  Steeds meer zaken kunt u online regelen. Snel en accuraat. Ook de overheid biedt haar diensten en berichten digitaal aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer is weg te denken.

  Lees meer