Nieuwsoverzicht

Lees hier de laatste nieuwsberichten van de gemeente Gennep.

 • Hoe ziet uw Burendag eruit?

  (20-09-2018)

  Op zaterdag 22 september is het Burendag! Op veel plekken in onze gemeente komen buren samen voor een gezellige activiteit. Als gemeente juichen we zulke initiatieven toe, want buurten worden leuker, socialer én veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. 

  Lees meer
 • Wereldcafé Omgevingsvisie - Levendige discussie over bouwstenen nieuwe visie

  (20-09-2018)

  De gemeente werkt aan een omgevingsvisie, samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en anderen die zich betrokken voelen. De afgelopen maanden hebben we veel ideeën opgehaald. Ook hebben we actuele trends en ontwikkelingen op een rijtje gezet. Dit zijn allemaal bouwstenen voor de nieuwe visie.

  Lees meer
 • Themabijeenkomst ‘Autisme bij vrouwen’

  (20-09-2018)

  Op woensdag 10 oktober 2018 organiseert de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen een gratis toegankelijke themabijeenkomst in Boxmeer.  

  Lees meer
 • Limburgs Mooiste fietstocht

  (20-09-2018)

  Limburgs Mooiste Noord is een grensoverschrijdende herfsttocht voor recreanten met een racefiets, mountainbike of toerfiets/e-bike. De routes lopen door natuurgebieden in Nederland en Duitsland en zijn zoveel mogelijk verkeersarm en veelal autovrij. De route voor wielrenners is 200 kilometer lang. Via afkortingen zijn ook kortere afstanden mogelijk. De langste mountainbikeroute door de Maasduinen is 110 kilometer, de kortste 45.

  Lees meer
 • Spelen en ontmoeten

  (19-09-2018)

  Heeft u een idee voor het opknappen van een speelterrein of voor het realiseren van een nieuwe speel- of ontmoetingsplek voor uw buurt? Heb het er eens over met uw buurtgenoten. De buurtbewoners weten immers zelf het beste waar behoefte aan is! Tot 1 oktober 2018 kunt u uw plan indienen.

  Lees meer
 • Commissie Bezwaarschriften Gennep

  (18-09-2018)

  Op maandag 24 september 2018 houdt de Commissie Bezwaarschriften Gennep twee hoorzittingen.

  Lees meer
 • Informatiebord ‘gek’ onthuld

  (18-09-2018)

  Gek? Dat klinkt een beetje … gek. We hebben het over de schoorsteenkap die tot het jaar 2000 op de voormalige moutfabriek Aurora stond. Maandag 17 september onthulden wethouders Peter Lucassen en Rob Peperzak het informatiebord aan de rotonde op de Brabantweg. Het bord geeft meer informatie over de geschiedenis van de moutfabriek en kwam mede dankzij Jan Wessels (stichting Monarch Gennep) en John Silvertand (Stichting Filmwerkgroep Cultuurhistorie Land van Maas & Niers) tot stand.

  Lees meer
 • Tentoonstelling en werkbijeenkomst burgerinitiatieven

  (14-09-2018)

  Steeds meer burgers nemen zelf het initiatief om hun bestaanszekerheid veilig te stellen. Ze zoeken naar nieuwe manieren van samenwerking om zaken als onderdak, kinderopvang, onderwijs en gezondheidszorg goed te organiseren. Zulke burgerinitiatieven worden ook wel sociale coöperaties genoemd. De Sociale Alliantie, die streeft naar een samenleving zonder armoede, organiseert in Noord-Limburg vijf werkbijeenkomsten en een tentoonstelling.

  Lees meer
 • Beleefweek Limburg: activiteiten in de Maasduinen

  (14-09-2018)

  Van 14 tot en met 23 september kunt u in heel Limburg deelnemen aan activiteiten om het Limburgse landschap te beleven. De activiteiten rondom de thema’s natuur, sport en cultuur zorgen voor een unieke beleving van het Limburgse landschap. Bijvoorbeeld in Nationaal Park De Maasduinen. Met de langste rivierduinengordel van Nederland is dit een uniek natuurgebied. Naast een rijke cultuurhistorie is er ook veel bijzondere flora en fauna te vinden. Denk aan de gladde slang, kraanvogels, buizerds, verschillende vlinders, de zomereik en de klokjesgentiaan.

  Lees meer
 • Landschapsdroom

  (10-09-2018)

  Heeft u een perceel in het buitengebied van gemeente Gennep en een droom om dit nog mooier te maken? Bijvoorbeeld door een boomgaard aan te planten, een heg te plaatsen of een poel aan te leggen? Meld het op www.gennepbuiten.nl en wij helpen u uw droom te laten uitkomen!

  Lees meer
 • Update bewegwijzering ruiter- en menpaden

  (07-09-2018)

  Sinds 2017 beschikt Noord-Limburg over een digitaal netwerk van ruiter- en menroutes. Maar er is ook behoefte aan een duidelijke fysieke bewegwijzering. Paardrijden met een smartphone in je hand is immers niet veilig. Een aantal Noord-Limburgse gemeenten is al akkoord met het voorstel van het Routebureau om alle paaltjes en borden langs de ruiterpaden te vernieuwen. Ook gemeente Gennep volgt hierin. Op dit moment wordt gestart met een inventariserend onderzoek naar de verbetermogelijkheden van de ruiter- en menroutes in onze gemeente. Dit doen we samen met de gemeenten Bergen, Mook en Middelaar en de lokale ruiters en menners.

  Lees meer
 • Banenmarkt voor werkzoekenden

  (05-09-2018)

  Op zoek naar een baan in de regio Bergen-Gennep? Je laten informeren over werkmogelijkheden? Kom naar de banenmarkt op dinsdag 25 september! Werkgevers en werkzoekenden ontmoeten elkaar hier.

  Lees meer
 • Hondenspeelplaatsen

  (05-09-2018)

  In alle kernen van gemeente Gennep is het afgelopen jaar overleg gevoerd met buurtbewoners over de mogelijke aanleg van een hondenspeelplaats. In Milsbeek, Heijen en Ottersum zijn locaties voor hondenspeelplaatsen aangewezen. Inwoners van Ven-Zelderheide hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan zo’n speelplaats. In Gennep is aan de Picardie een speelplaats aangewezen. Er volgen er in deze kern nog twee, hierover zijn de gemeente en inwoners nog in gesprek. De speelplaatsen worden voor 2020 aangelegd. Omwonenden ontvangen te zijner tijd een brief. Ook worden maatregelen genomen om overlast van hondenpoep tegen te gaan.

 • Opnames omgeving door Cyclomedia

  (05-09-2018)

  Van begin september tot half oktober rijdt in onze gemeente een camera-auto van CycloMedia door alle straten om 360 graden-panoramafoto’s vanaf de openbare weg te maken. Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde en veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De opnames worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld en niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt.

  Lees meer
 • Informatieavonden Gennep glasvezel van start

  (05-09-2018)

  Internet heeft op alle fronten een veel grotere rol in ons leven gekregen dan tien jaar geleden. Denk maar aan Youtube, Netflix, online bankieren, studeren, (thuis)werken en (thuis)zorg. De koperen kabels die nu in onze gemeente liggen kunnen alle data nog maar amper verwerken. In de grotere kernen is het nog te doen, maar in de buitengebieden zijn de internetverbindingen vaak slecht. Een glasvezelkabel naast de huidige kabel aanleggen is de enige oplossing om ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van snel internet. Glasvezel is sneller, veelzijdiger, betrouwbaarder en goedkoper dan koper. Gennep glasvezel is een initiatief van gemeente Gennep. Het doel is een glasvezelnetwerk te realiseren in alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen van onze gemeente waar alle inwoners, bedrijven en instellingen van kunnen profiteren. 

  Lees meer
 • Gratis beweeglessen in beweegtuin

  (29-08-2018)

  Wilt u meer bewegen en tegelijkertijd onder de mensen zijn? Vanaf 4 september starten er nieuwe beweeglessen in de beweegtuin achter Norbertushof. Deze lessen in de buitenlucht zijn bedoeld voor 50-plussers, ook voor wie minder mobiel is.

  Lees meer
 • Onderhoudswerkzaamheden Niers

  (29-08-2018)

  Waterschap Limburg start in de week van 10 september 2018 met onderhoudswerkzaamheden aan de oevers van de Niers. Op een tiental plaatsen verwijdert het waterschap begroeiing en aanzanding zodat het water in de Niers weer beter kan doorstromen. De maatregelen verkleinen de kans op wateroverlast in de toekomst. Het waterschap verwacht dat de werkzaamheden ongeveer vier weken in beslag nemen.

 • Fotowedstrijd Euregio

  (29-08-2018)

  De Euregio Rijn-Waal is op zoek naar creatieve fotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar ‘Het trefpunt in uw gemeente’. Waar komen oud en jong bijeen? Denk aan het dorpsplein, cultuurhuis, de kermis of een ander evenement dat kenmerkend is voor uw gemeente en voor de Euregio Rijn-Waal.

  Lees meer
 • Bijeenkomst jonge mantelzorgers

  (22-08-2018)

  Op maandag 24 september 2018 organiseren Synthese en gemeente Gennep een bijeenkomst over jonge mantelzorgers. De bijeenkomst is bedoeld voor de naaste omgeving van jonge mantelzorgers in onze gemeente, zoals familieleden, vrienden en buren. Ook leraren, mensen uit het sport- en verenigingsleven, huisartsen en andere hulpverleners zijn van harte welkom.

  Lees meer
 • Internationaal bezoek Norbertijnen

  (08-08-2018)

  Op 1 augustus verwelkomde Gennep zo’n 120 Norbertijnen uit alle delen van de wereld. Zij waren voor het eerst in Nederland bijeen voor het Generaal Kapittel, dat eens in de zes jaar wordt gehouden. Uiteraard hoorde daar ook een bezoek aan Gennep bij. In 1080 werd Sint Norbertus, de stichter van hun wereldwijde kloosterorde, hier geboren bij het Genneperhuis.

  Lees meer
 • Veilig spelen in de fontein

  (02-08-2018)

  Met de aanhoudende hitte zoeken veel kinderen verkoeling in de fontein op het Jan Lindersplein. Lekker! Maar sommige ouders vragen zich af of dit wel veilig is, vanwege mogelijke bacteriën in het water.
  Het antwoord is: ja, het water is van goede kwaliteit en wordt getest volgens de normen uit de Wet Hygiëne en Veiligheid voor zwemgelegenheden.
  Let wel op: het water is niet drinkbaar, omdat het chloor bevat.

 • Ganapja voor 20-jarige Molenstichting Gennep

  (01-08-2018)

  Op zaterdag 28 juli ontving de Molenstichting Gennep een gemeentelijke onderscheiding, de Ganapja. De Molenstichting zet zich op bijzondere wijze in voor instandhouding van de drie beeldbepalende molens in gemeente Gennep, dankzij grote betrokkenheid van de zeven vrijwillige molenaars en het bestuur dat zorgt voor evenwicht in financiën en onderhoud.

  Lees meer
 • Webcam ooievaars

  (01-08-2018)

  Vanaf 31 juli 2018 kunt u de ooievaars op het Gennepse stadhuis weer volgen via onze website www.gennep.nl/ooievaar. De twee jonge ooievaars zijn in juli uitgevlogen. Naar verwachting trekken ze eind augustus in een grote groep naar Zuid-Europa of West-Afrika om te overwinteren.

 • Waterklaar: koppel uw regenpijp af en ontvang subsidie

  (01-08-2018)

  Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Droge dagen worden afgewisseld door hevige stortbuien. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast en droogte in uw omgeving te voorkomen en om de grondwaterspiegel op peil te houden. Deze maatregelen zijn echter onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Daarbij is ook uw hulp nodig!

  Lees meer
 • Gennep geliefd bij toeristen

  (26-07-2018)

  Dat Gennep een geliefde bestemming voor toeristen uit binnen- en buitenland is, weet u vast wel. Het Heijderbos en andere accommodaties trekken jaarlijks vele bezoekers naar onze prachtige gemeente, waar zij zich vermaken met de vele activiteiten en genieten van het moois wat onze gemeente te bieden heeft. Op de website Liefdevoorlimburg.nl eindigde Gennep op de tweede plaats als meest populaire bestemming van Limburg.

  Lees meer
 • Spelen en ontmoeten

  (06-07-2018)

  Is het speelterrein in uw buurt toe aan een opknapbeurt? Of heeft u een idee voor een nieuwe speel- of ontmoetingsplek voor de jeugd of senioren? Meld uw idee dan bij de gemeente. We zijn er namelijk van overtuigd dat buurtbewoners zelf het beste weten waar behoefte aan is!

  Lees meer
 • Collegeprogramma Gennep: volle kracht vooruit!

  (27-06-2018)

  Het nieuwe college van gemeente Gennep heeft het programma voor de komende vier jaar klaar. In lijn met de wensen van de nieuwe coalitie gaat het college aan de slag om gemeente Gennep leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken. Het college biedt het collegeprogramma op 2 juli aan aan de gemeenteraad. Dit gebeurt samen met een voorstel om de begroting 2018 aan te passen en een financieel doorkijkje naar de meerjarenbegroting.

  Lees meer
 • Inzameling Taxus Taxi gestart

  (06-06-2018)

  Zoals ieder jaar staat ook dit jaar de zomer voor stichting Taxus Taxi volledig in het teken van de inzameling van taxussnoeisel voor de strijd tegen kanker. Op maandag 4 juni werd het startschot gelost voor het verzamelen van het frisse groen van deze haagplant. De éénjarige taxustwijgjes worden gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestanddeel van de chemotherapie.
  Om de kwaliteit van het taxussnoeisel en de service te waarborgen wil de stichting twee kwaliteitsnormen dit jaar nog eens extra benadrukken.

  Lees meer
 • Start natuurontwikkeling De Diepen in Milsbeek

  (02-05-2018)

  Na jarenlange voorbereidingen starten Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint binnenkort met de werkzaamheden om de unieke natuurwaarden in het gebied De Diepen tot ontwikkeling te brengen. Het gebied is gelegen aan de voet van de Sint-Jansberg in Milsbeek en maakt onderdeel uit van het project Koningsven – De Diepen.

  Lees meer
 • Gaan mijn buren verbouwen?

  (18-04-2018)

  Steeds meer zaken kunt u online regelen. Snel en accuraat. Ook de overheid biedt haar diensten en berichten digitaal aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer is weg te denken.

  Lees meer
 • WML watertaps weer aangesloten

  (11-04-2018)

  Vanaf deze week kan er weer lekker drinkwater getapt worden, onder andere aan de Rijksweg in Milsbeek en de Heijenseweg in Gennep.

  Lees meer
 • Doe mee met de Grote Clubactie

  (26-07-2016)

  Extra inkomsten voor de club? Doe mee met de Grote Clubactie! Bijna iedere club kan extra geld goed gebruiken. De Nationale Stichting Grote Clubactie helpt daarom al meer dan 40 jaar om het Nederlandse verenigingsleven gezond te maken. De vereniging verkoopt loten en van de omzet gaat 80% direct naar de clubkas. De 6.000 verenigingen die jaarlijks meedoen, halen gemiddeld een bedrag op van 1.400 euro door loten te verkopen.

  Lees meer
 • Burgerjaarverslag 2015

  (30-06-2016)

  In het Burgerjaarverslag van de gemeente Gennep, de terugblik op 2015, vindt u cijfers over Gennep in een handig overzicht met pictogrammen. 
  Van demografische gegevens en het aantal keukentafelgesprekken en meldingen, tot het aantal paspoorten dat in 2015 is verstrekt.

  Lees meer
 • Nieuwe editie krant ‘Ontmoeten Meedoen Ondersteunen’

  (22-06-2016)

  Op 22 juni valt samen met 1Gennep de krant Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) bij u in de bus. Met deze uitgave informeren we u over (jeugd)zorg, werk en welzijn in de gemeente Gennep. Ook kunt u in deze krant lezen over initiatieven van inwoners, die aandacht hebben voor elkaar en die er samen voor zorgen dat het fijn wonen is in onze gemeente.

  Lees meer
Archief