Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Nieuwsoverzicht

Lees hier de laatste nieuwsberichten van de gemeente Gennep.

 • Noodverordening corona verder aangescherpt

  (03-04-2020)

  Voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten, heeft op donderdag 2 april 2020 en daarna op vrijdag 3 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordeningen zijn aanvullende, verscherpte maatregelen opgenomen ten opzichte van de noodverordening van 27 maart. Dit alles om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Naast enkele kleine technische correcties zijn er aanvullingen voor het sluiten van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en uitbreiding van handhavers.

  Lees meer
 • Voorbereiding verkeersmaatregelen Zwarteweg Milsbeek

  (02-04-2020)

  Door het nemen van een aantal maatregelen aan de Zwarteweg en de aanleg van de Verbindingsweg vergroten we de verkeersveiligheid in Milsbeek.

  Lees meer
 • Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april

  (01-04-2020)

  Dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

  Lees meer
 • Lokale nieuwsuitzendingen

  (31-03-2020)

  MaasduinenCentraal en Gennep News maken live programma’s over al het coronanieuws uit onze omgeving. Ook de vele hartverwarmende initiatieven van inwoners en ondernemers komen hierbij aan bod. Heeft u vragen over corona? Wilt u iets vertellen over een initiatief? Wilt u een tekening laten zien of een oproepje doen? Neem dan contact op en/of stuur uw filmpje in. De contactgegevens vindt u hieronder.

  Lees meer
 • Digitale nieuwsbrief gemeentenieuws

  (31-03-2020)

  De gemeente start met een digitale nieuwsbrief voor inwoners. De nieuwsbrief bevat dezelfde berichten als de gemeenterubriek in de krant: nieuws en bekendmakingen. De gemeente onderzocht van half februari tot begin maart de behoefte aan een digitale nieuwsbrief. 412 inwoners vulden de vragenlijst in, nadat zij uit een willekeurige steekproef een uitnodigingsbrief hadden ontvangen.

  Lees meer
 • Gemeentenieuws voortaan in Maas- en Niersbode

  (31-03-2020)

  Vanaf dinsdag 31 maart publiceert gemeente Gennep de gemeenteberichten in de Maas- en Niersbode. Zo ontvangt u wekelijks het nieuws en de bekendmakingen van de gemeente weer in uw brievenbus.

  Lees meer
 • Kerkdiensten op lokale tv

  (31-03-2020)

  Vanwege de corona-epidemie heeft de Rooms-Katholieke kerk voorlopig alle publieke kerkdiensten geschorst.

  Lees meer
 • Volg de ooievaars

  (31-03-2020)

  In het ooievaarsnest op het oude stadhuis liggen inmiddels al een aantal eieren die goed warm worden gehouden door de moeder.

  Lees meer
 • Waarnemend burgemeester blijft langer

  (31-03-2020)

  Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus ligt de selectieprocedure voor een nieuwe burgemeester tijdelijk stil. Het duurt daarom langer voordat in gemeente Gennep een nieuwe burgemeester komt.

  Lees meer
 • Aangescherpte noodverordening corona van kracht

  (27-03-2020)

  Plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Rianne Donders–de Leest, heeft vrijdag 27 maart 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de aangescherpte maatregelen vertaald die het kabinet afgelopen maandag aankondigde om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Met deze aangepaste noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.

  Lees meer
 • Update afvalinzameling

  (25-03-2020)

  Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn er wijzigingen voor de afvalinzameling in onze gemeente. De inzameling van restafval, gft en pmd gaat gewoon door. Het afval kan op een later tijdstip opgehaald worden dan dat je gewend bent. 

  Lees meer
 • Beperk grensverkeer

  (24-03-2020)

  Hoewel wij normaal gesproken graag grensoverschrijdend denken, vragen we nu om grensverkeer zoveel mogelijk te beperken.

  Lees meer
 • Waterschap en gemeente Gennep aan de slag met Tielebeek

  (23-03-2020)

  De gemeente Gennep en Waterschap Limburg gaan samen aan de slag met de Tielebeek. Daarvoor hebben burgemeester Willibrord van Beek en waterschapsbestuurder Arnold Jansen maandag 23 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend op 1,5 meter afstand van elkaar. De werkzaamheden vinden dit en volgend jaar plaats. Na oplevering van het project is het bekensysteem klimaatbestendig en duurzaam.

  Lees meer
 • Verlenging periode zienswijze Lob van Gennep

  (23-03-2020)

  Eerder is bekend gemaakt dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Lob van Gennep tot en met 24 maart ter inzage ligt en u een zienswijze kunt indienen. Door de maatregelen tegen het coronavirus worden de mogelijkheden voor onderling overleg beperkt en daarom wordt de periode voor het indienen van een zienswijze verlengd. Zienswijzen die tot en met 21 april 2020 worden ingediend, worden in behandeling genomen. 

  Lees meer
 • Brief burgemeester Van Beek aan inwoners

  (20-03-2020)

  Gennep, 20 maart 2020
   

  Beste inwoners van gemeente Gennep,

  We bevinden ons in een ongekende situatie. In een paar weken tijd is de wereld, ons land en Gennep in de greep geraakt van het coronavirus. Het leidt tot onzekerheid en spanning bij ieder van ons. Niet meer naar school kunnen, werken onder andere omstandigheden, geen bezoek mogen ontvangen, niet sporten zoals je gewend bent of op andere manieren samenkomen in wat ons bindt. We raken uit ons ritme, het raakt ons allemaal.

  Lees meer
 • Gemeente Gennep verzamelt alvast aanvragen voor noodsteun zzp’ers

  (20-03-2020)

  Gemeente Gennep is op vrijdag 20 maart al begonnen met het verzamelen van aanvragen voor noodsteun voor zzp’ers in de gemeente. Dit doen we vooruitlopend op de definitieve regeling, die het Rijk naar verwachting begin komende week bekendmaakt.

  Lees meer
 • De komende tijd geen weekmarkten

  (19-03-2020)

  Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kan de weekmarkt niet doorgaan zoals gebruikelijk. Aanvankelijk waren alle weekmarkten op last van de veiligheidsregio verboden (noodverordening weekmarkten, 19 maart).

  Lees meer
 • VVV gesloten

  (17-03-2020)

  VVV Gennep is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus de komende tijd gesloten. U kunt Gennep natuurlijk ook in de buitenlucht ontdekken, bijvoorbeeld wandelend of op de fiets. Verschillende fiets- en wandelroutes in de omgeving kunt u vinden op www.visitgennep.nl.

 • Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

  (16-03-2020)

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

  Lees meer
 • Dienstverlening uitsluitend op afspraak

  (15-03-2020)

  Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. Dit geldt in elk geval tot en met 28 april 2020. Een afspraak maakt u via www.gennep.nl of door telefonisch contact op te nemen via (0485) 49 41 41.

  Lees meer
 • Eerste besmetting coronavirus in gemeente Gennep

  (13-03-2020)

  Bij een inwoner uit gemeente Gennep is het nieuwe coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Dit heeft de GGD Limburg-Noord op vrijdag 13 maart bekendgemaakt. Burgemeester Van Beek reageert op het eerste besmettingsgeval in gemeente Gennep: “We betreuren het dat het coronavirus ook een inwoner van onze gemeente heeft bereikt. We wensen deze persoon veel beterschap en hopen dat, met alle maatregelen die genomen worden, verdere verspreiding wordt ingedamd.”

  Lees meer
 • Afsluiting A77 beide richtingen

  (11-03-2020)

  Van vrijdag 20 maart 21.00 uur tot maandag 23 maart 05.00 uur is de A77 in beide richtingen afgesloten. In dit weekend worden de doorsteken en barriers van de tijdelijke verkeersmaatregel verwijderd en wordt de A77 opnieuw geasfalteerd ter plaatse van de brug over de Oude Maas. De voegen in de brug over de Oude Maas zijn de afgelopen maanden vernieuwd. Na dit weekend rijdt het verkeer weer in de normale verkeerssituatie.

  Lees meer
 • Martinustoren zoekt vrijwilligers!

  (11-03-2020)

  Bent u begaan met de Martinustoren en wilt u daar graag iets voor doen?

  Lees meer
 • 41 kandidaten voor vacature burgemeester

  (10-03-2020)

  41 kandidaten hebben bij gouverneur Bovens gesolliciteerd naar de vacature burgemeester van de Gemeente Gennep. Daarvan zijn veertien vrouw en zevenentwintig man.

  Lees meer
 • Vogelkastje in strijd tegen eikenprocessierups

  (05-03-2020)

  Donderdag 5 maart heeft wethouder Rob Peperzak samen met leerlingen van de Mikado-school een vogelkastje opgehangen in het bosje aan de Korhoenstraat.

  Lees meer
 • Ben Bizzie activiteiten van start

  (04-03-2020)

  Ook dit jaar zijn er weer diverse naschoolse activiteiten voor basisschoolleerlingen van de groepen 3 t/m 8 uit de gemeente Gennep.

  Lees meer
 • Burgerhulpverlening en AED

  (04-03-2020)

  Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst.

  Lees meer
 • Opening hondenspeelplaats Gennep

  (04-03-2020)

  Op woensdag 11 maart opent wethouder Peter Lucassen om 14.30 uur de eerste hondenspeelplaats in de gemeente Gennep. Deze grenst aan het parkje ter hoogte van Boomheide en de Burgemeester Gilissenweg in Gennep. Iedereen is van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn. Ook honden!

  Lees meer
 • Schoolgids voor Nationaal Park De Maasduinen

  (04-03-2020)

  Voor Nationaal Park De Maasduinen is het Instituut voor Natuureducatie (IVN) op zoek naar nieuwe schoolgidsen.

  Lees meer
 • Milieueffecten Lob van Gennep

  (03-03-2020)

  Het project Lob van Gennep gaat verder met 3 alternatieven. Voor deze alternatieven wordt onderzocht wat de milieueffecten zijn. Daarom is een procedure voor een milieueffectrapportage opgestart. In de vragen en antwoorden leest u wat dit inhoudt.

  Lees meer
 • Hulp bij bezwaar tegen WOZ-waarde

  (25-02-2020)

  De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U ontvangt dan in februari een aanslagbiljet van BsGW waarop de WOZ-waarde van uw huis staat aangegeven. Als u vindt dat deze WOZ-waarde lager of hoger moet zijn, bel dan eerst met BsGW. Ervaren taxateurs helpen u graag om de vastgestelde WOZ-waarde te toetsen en indien nodig te corrigeren. Deze hulp is gratis.

  Lees meer
 • Iets melden bij de gemeente?

  (25-02-2020)

  De openbare ruimte is van ons allemaal. Denk aan wegen, pleinen, speeltuinen en parken. Is er iets kapot of ligt er ergens rommel?

  Lees meer
 • Vragen over duurzaamheid?

  (19-02-2020)

  Op 1 november 2019 is het Gemeentelijk EnergieLoket Gennep (GELG) opgericht.

  Lees meer
 • Terugblik herdenkingen 75 jaar bevrijding

  (19-02-2020)

  75 jaar geleden werd Gennep bevrijd. Afgelopen weekend werd hier met verschillende activiteiten in de gemeente bij stil gestaan.  Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog werden herdacht, de aanwezige veteranen werden bedankt voor hun strijd en de vrijheid werd gevierd.

  Lees meer
 • Noord-Limburg ontvangt 17,5 miljoen euro

  (19-02-2020)

  Het Rijk kent dit bedrag toe aan onze regio om de welvaart te versterken. Zo kunnen we, samen met Rijk én Regio, werken aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Medio 2020 gaan we werk maken van onze ambities: een toekomstbestendige economie, het behouden van leefbare dorpen en wijken, een gezonde bevolking en het verbeteren van onze veiligheid.

  Lees meer
 • Culturele dans Ijo

  (19-02-2020)

  Het project En wat wil IK nu van INTOS bereidt vrouwelijke statushouders voor op werk. De eerste groep zette het pop-up restaurant Zanoubia op. Nu is het de beurt aan de tweede en laatste groep. Zij starten begin februari met het geven van culturele danslessen. Het Nigeriaanse woord voor dans is Ijo, vandaar de projectnaam Culturele Dans Ijo.

  Lees meer
 • Euregio subsidie voor mini-projecten

  (12-02-2020)

  Organiseert u binnenkort een project dat gericht is op grensoverschrijdende samenwerking? Dan kunt u een subsidie ontvangen vanuit Euregio Rijn-Waal.

  Lees meer
 • Bijstandsuitkering aanvragen?

  (12-02-2020)

  Heeft u te weinig inkomen of vermogen om van te leven? Kunt u bijvoorbeeld uw huur, zorgkosten of eten niet betalen?

  Lees meer
 • Fietsen en wandelen in de regio

  (12-02-2020)

  Tijdens de Touristikmesse in Kalkar op 1 en 2 februari zijn de tien grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes gezamenlijk gepresenteerd door de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze.

  Lees meer
 • Winst uit je woning

  (12-02-2020)

  Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan een duurzaam Gennep. Het verduurzamen van woningen levert hieraan een belangrijke bijdrage.

  Lees meer
 • Scholenproject 75 jaar bevrijding

  (12-02-2020)

  Twee bijzondere postbodes maakten vandaag de ronde door onze gemeente. In het kader van 75 jaar bevrijding brachten zij bij acht scholen kieskaarten rond.

  Lees meer
 • Profielschets nieuwe burgemeester vastgesteld

  (04-02-2020)

  Maandag 27 janurai werd de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld en overhandigd aan de gouverneur tijdens de eerste raadsvergadering van 2020. Meer dan 125 inwoners gaven aan welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Die moet vooral authentiek zijn, natuurlijk gezag hebben, midden in de samenleving staan en zorgen voor een veilig Gennep. De complete profielschets is te bekijken op www.gennep.nl/burgemeester.

  Lees meer
 • Inloopochtend Parkinson

  (29-01-2020)

  Iedere eerste woensdag van de maand is er een inloopochtend voor inwoners met Parkinson.

  Lees meer
 • Verplaatsing pannaveld en skatepipes

  (15-01-2020)

  Het mobiele pannaveld van de gemeente is onlangs verplaatst naar de Sport- en Speelstraat in Ottersum. Panna is een vorm van straatvoetbal waarbij het scoren van een doelpunt niet voorop staat.

  Lees meer
 • Project FUTURE

  (15-01-2020)

  Wil jij investeren in je toekomst en daarnaast iets goeds doen voor de samenleving?

  Lees meer
 • Webversie Omgevingsvisie

  (09-01-2020)

  Sinds dinsdag 7 januari staat op de pagina Omgevingsvisie ook een webversie van de Omgevingsvisie Gennep . De gemeenteraad heeft de visie vastgesteld op 23 september 2019. Met de webversie kunnen belangstellenden eenvoudig door de visie bladeren op zoek naar de voor hen relevante informatie.

  Lees meer
 • Gennep lanceert toeristische website

  (09-01-2020)

  Op 9 januari 2020 heeft gemeente Gennep haar nieuwe toeristische website www.visitgennep.nl gelanceerd. De website is één van de projecten uit het routeboek versterking vrijetijdseconomie, waarmee de gemeente Gennep toeristisch op de kaart wil zetten. Met meer dan een miljoen overnachtingen per jaar is toerisme een belangrijke pijler in Gennep.

  Lees meer
 • Leidraad Landschappelijke Inpassing

  (07-01-2020)

  Gennep heeft een prachtig en divers landschap: van het Maasdal tot de Stuwwal en alles wat daartussen ligt. Als gemeente willen we ervoor zorgen dat Gennep mooi blijft en waar mogelijk nog mooier maken. Maar dat kunnen we niet alleen, want daar hebben we u als bewoner en eigenaar in het buitengebied bij nodig. 

  Lees meer
 • De heer W.I.I. van Beek waarnemend burgemeester van de gemeente Gennep

  (10-10-2019)

  De gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer W.I.I. van Beek met ingang van 14 oktober 2019 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Gennep. De heer Van Beek was van 2013 tot 2019 commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.

  Lees meer
 • Textiel recyclen, help mee!

  (25-09-2019)

  Veel mensen gooien gebruikt textiel weg met het restafval waarmee het wordt verbrand. Dat is zonde, want het grootste deel is geschikt voor hergebruik of recycling. Bijvoorbeeld via de Kledingbank, of het wordt gerecycled tot vulling voor de auto-industrie of andere doeleinden. Lever daarom gebruikte kleding in bij een textielcontainer van de gemeente. Dat is beter voor het milieu.

  Lees meer
 • Sportgala Gennep: nomineer uw sportheld!

  (10-09-2019)

  Wie is uw lokale topper, of welke sportvereniging verdient het volgens u om in het zonnetje gezet te worden? Gennep News, Gennep Doet Mee en gemeente Gennep organiseren op vrijdag 13 december het Sportgala! Voorafgaand aan het Sportgala is er voor de jeugd het Sportgala Junior.

  Lees meer
 • Omgevingswerkgroepen Lob van Gennep in volle gang

  (04-09-2019)

  Afgelopen juni zijn vijf omgevingswerkgroepen van start gegaan. In elke groep neemt een tiental mensen met verschillende belangen en achtergronden in het gebied van de Lob van Gennep deel. De vijf werkgroepen zijn Ottersum/Ven-Zelderheide, Milsbeek, Middelaar/Plasmolen, Agrariërs en Dorpsraden. In deze omgevingswerkgroepen worden ideeën en zorgen van bewoners en andere betrokkenen opgehaald en gaan we in op vragen die leven. Vervolgens bekijken we samen of en hoe we deze ideeën in de plannen kunnen verwerken. Zo werken we aan oplossingen voor een betere bescherming tegen hoogwater, betere berging van hoogwater en het aantrekkelijker maken van het gebied.

  Lees meer
 • Nieuwe aanpak schulddienstverlening

  (26-06-2019)

  Per 1 juli vernieuwt gemeente Gennep de schulddienstverlening. Er komt nog meer aandacht voor het voorkómen van schulden. Dat betekent dat er meer voorlichtings- en preventieactiviteiten komen, er nog meer gewerkt wordt vanuit de leefomgeving van de betrokken inwoner en dat schulden nog vroeger gesignaleerd en opgelost gaan worden voordat ze uit de hand lopen.

  Lees meer
 • Uw paspoort of ID-kaart aan huis bezorgd

  (13-06-2019)

  Gemeente Gennep breidt haar dienstverlening uit. Vanaf 3 juni hoeft u nog maar één keer naar het gemeentekantoor als u een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart nodig heeft. Wanneer u bij de balie een aanvraag doet voor een nieuw reisdocument, kunt u voortaan kiezen. U haalt het document op bij de gemeente óf u laat het bezorgen: thuis of op een ander adres. Voor de bezorging betaalt u vijf euro als bijdrage in de kosten.

  Lees meer
 • Van harte welkom in het OuderCafé!

  (10-05-2019)

  Vind je het leuk om andere ouders, verzorgers of aanstaande ouders te ontmoeten? Kom dan eens langs in het OuderCafé in de bibliotheek van Gennep. Elke tweede zondag van de maand kun je daar van 10.00 tot 12.00 uur in een ongedwongen sfeer nieuwe mensen leren kennen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Voor de kinderen is er voldoende ruimte om te spelen en er is allerlei speelgoed aanwezig. De toegang is gratis.

  Lees meer
 • Gezondheid: meer dan alleen afwezigheid van ziekte

  (08-05-2019)

  Onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber vroeg aan ruim 2.000 mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid. Ze vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk.

  Lees meer
 • Stichting Leergeld: alle kinderen mogen meedoen

  (04-04-2019)

  Stichting Leergeld De Stuwwal zet zich in om sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en zonder vermogen, te voorkomen. Leergeld biedt kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten op school, sport of cultuur.

  Lees meer
 • Thomas Architecten tekent voor vernieuwd gemeentekantoor Gennep

  (18-03-2019)

  Thomas Architecten uit ’s Hertogenbosch is door gemeente Gennep verkozen om het te vernieuwen gemeentekantoor te ontwerpen. Dit bureau kwam na een aanbesteding als beste naar voren om een nieuwe werkomgeving te ontwerpen die past bij de huidige tijd. Op maandag 18 maart 2019 tekenden burgemeester De Koning en Thomas Vullings de overeenkomst in de onlangs vernieuwde raadzaal van het oude stadhuis.

  Lees meer
 • Gennep tekent RetailDeal

  (15-03-2019)

  Sinds maandag 11 maart is gemeente Gennep officieel RetailDeal-gemeente. In aanwezigheid van Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken, tekende wethouder Janine van Hulsteijn de overeenkomst voor een toekomstbestendige detailhandel. Wat betekent dit voor Gennep? 

  Lees meer
 • Pagepark wordt afgerond | Duurzame woningen en ruimte voor groen

  (11-03-2019)

  Pagepark wordt eindelijk afgerond. Op maandag 11 maart 2019 tekenden Peter de Koning, burgemeester gemeente Gennep en Gosse Dousma, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling de overeenkomst voor de laatste fase van het nieuwbouwplan. Er komen acht sociale huurwoningen, twintig twee-onder-een-kapwoningen en zesentwintig vrije kavels waarop mensen hun eigen ontwerp kunnen bouwen.

  Lees meer
 • Tijdelijke huisvesting KEC Picardie

  (27-12-2018)

  De afgelopen tijd is bepaald waar het Kind Expertise Centrum (KEC) gaat komen en wat de omvang van het nieuwe gebouw wordt. De betrokken scholen, Spring Kinderopvang en de gemeente hebben nu ook een plan gemaakt voor de tijdelijke huisvesting. In de periode dat gesloopt en gebouwd wordt, verhuist een deel van de leerlingen namelijk tijdelijk naar een andere locatie. Daar blijven ze totdat de nieuwbouw klaar is. De tijdelijke huisvesting wordt georganiseerd in gebouwen, waar nu ook al onderwijs of opvang wordt geboden.

  Lees meer
 • Afhaalpunten VIA

  (11-10-2018)

  Abonnees van De Limburger ontvangen de VIA samen met de krant op woensdag. Bent u geen abonnee? Op de website https://www.limburger.nl/via kunt u altijd de krant digitaal lezen. Toch liever een papieren exemplaar in de hand? In de gemeente zijn diverse afhaalpunten waar u een krant kunt meenemen als u er geen ontvangen hebt.

  Lees meer
 • Collegeprogramma Gennep: volle kracht vooruit!

  (27-06-2018)

  Het nieuwe college van gemeente Gennep heeft het programma voor de komende vier jaar klaar. In lijn met de wensen van de nieuwe coalitie gaat het college aan de slag om gemeente Gennep leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken. Het college biedt het collegeprogramma op 2 juli aan aan de gemeenteraad. Dit gebeurt samen met een voorstel om de begroting 2018 aan te passen en een financieel doorkijkje naar de meerjarenbegroting.

  Lees meer