Natuur- en milieubeleid

Hieronder vindt u een aantal onderwerpen/beleidsthema's en beleidsstukken rond het natuur- en milieubeleid (waaronder ook het gemeentelijk rioleringsplan) van de gemeente Gennep.
Alle geldende (beleids)regels rond dit onderwerp vindt u in de Gennepse regelgeving.

Voor informatie over duurzaamheid/duurzame bespaarmaatregelen/subsidies, zie de pagina Duurzaam Gennep.

  • Gemeentelijk Rioleringsplan Gennep

    Een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) beschrijft – als verplichte planvorm ook opgenomen in de Wet Milieubeheer – op hoofdlijnen hoe invulling wordt gegeven aan de rioleringszorg. Het betreft een visie en strategie voor de lange termijn.

    Lees meer
  • Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied

    De gemeente Gennep zorgt samen met stichting IKL en onder andere Plattelandscoöperatie Limburg en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor een landschappelijke opwaardering in het buitengebied van onze gemeente. Hiervoor is geld beschikbaar uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.

    Lees meer
Archief