Natuur- en milieubeleid

Hieronder vindt u een aantal onderwerpen/beleidsthema's en beleidsstukken rond het natuur- en milieubeleid (waaronder ook het gemeentelijk rioleringsplan) van de gemeente Gennep.
Alle geldende (beleids)regels rond dit onderwerp vindt u in de Gennepse regelgeving.

Voor informatie over duurzaamheid/duurzame bespaarmaatregelen/subsidies, zie de pagina Duurzaam Gennep.

 • Milieubeleid

  Hier vindt u het Milieubeleidsplan van de gemeente Gennep.

  Lees meer
 • Natuurbeleid

  Hier vindt u het Landschapsontwikkelingsplan, opgesteld door gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar. 

  Lees meer
 • Gemeentelijk Rioleringsplan Gennep

  Een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) beschrijft – als verplichte planvorm ook opgenomen in de Wet Milieubeheer – op hoofdlijnen hoe invulling wordt gegeven aan de rioleringszorg. Het betreft een visie en strategie voor de lange termijn.

  Lees meer
 • Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied

  De gemeente Gennep zorgt samen met stichting IKL en onder andere Plattelandscoöperatie Limburg en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor een landschappelijke opwaardering in het buitengebied van onze gemeente. Hiervoor is geld beschikbaar uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.

  Lees meer