Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Kunst en Cultuurhistorie

De gemeente Gennep heeft een fonds Kunst en Cultuurhistorie. Dit fonds is bestemd voor de uitwerking en realisatie van initiatieven voor kunst en het zichtbaar en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de openbare ruimte.

Voor wie?
Projecten op het gebied van kunst en cultuurhistorie, waarvoor een aanvraag wordt ingediend, kunnen geïnitieerd zijn door zowel professionele partijen als vrijwilligers(organisaties). Ook kan de gemeente zelf een voorstel indienen.

Een initiatief voor Kunst en Cultuurhistorie aanmelden

Meer informatie?
De kaders voor dit fonds zijn beschreven in het addendum voor de reeds vastgestelde beleidsnota ‘De Kunst van Samen'.