Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Kind Expertise Centrum

Aan de Martinushof in Gennep komt een Kind Expertise Centrum (KEC). De scholen Stella Nova (voorheen Maria Goretti), Elckerlyc, SBO de Piramide en Spring Kinderopvang verhuizen in het schooljaar 2020/2021 naar dit nieuwe gebouw. Daar is straks alle onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar onder één dak te vinden. De scholen, kinderopvang en gemeente trekken samen op om het gebouw en de manier van samenwerking in het gebouw vorm te geven.

 • Oplevering Kind Expertise Centrum Ganapja

  Op 21 juli is het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) opgeleverd aan de gemeente Gennep. Direct na de ondertekening overhandigde wethouder Rob Janssen de sleutels aan de scholen en kinderopvang, die aan het einde van de zomervakantie het gebouw betrekken. Het gaat om Stella Nova (voorheen Maria Goretti), Elckerlyc, SBO De Piramide en Spring Kinderopvang.

  Lees meer
 • Oplossing voor ruimtegebrek KEC Ganapja

  De oplevering van het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) in Gennep is aanstaande. Uit recente leerlingenprognoses blijkt echter dat er niet genoeg klaslokalen zijn om alle leerlingen van de scholen Maria Goretti, Elckerlyc, SBO De Piramide en SO Mikado te huisvesten. Hier is een oplossing voor gevonden. SO Mikado gaat terug naar haar oude gebouw aan de Stiemensweg 175.

  Lees meer
 • Het inrichtingsplan voor de buitenruimte is definitief

  De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een plan voor de inrichting van de buitenruimte. Daarbij hebben diverse partijen, waaronder de scholen, meegedacht en input geleverd. Bureau Idverde heeft nagenoeg alle wensen en eisen verwerkt in een definitief ontwerp, dat u kunt zien op deze pagina.

  Lees meer
 • Hoogste punt en nieuwe naam

  De bouw van het Kind Expertise Centrum verloopt volgens planning. Met de plaatsing van de luifel werd op 28 januari het zogenaamde hoogste punt bereikt. Dit werd gevierd met diverse betrokkenen tijdens een digitale bijeenkomst op 4 februari. Daarbij werd ook de toekomstige naam voor het KEC bekendgemaakt.

  Lees meer
 • We werken aan de verkeersveiligheid

  Er ligt een ontwerp om de fietsoversteek op de Brabantweg ter hoogte van de Willem Boyeweg veiliger te maken. Deze oversteek ligt niet binnen het plangebied van het KEC, maar wordt wel veel gebruikt door leerlingen die straks naar het KEC gaan. Daarnaast wordt er gekeken naar de verkeerssituatie op de Zandpoort en het kruispunt Spoorstraat-Zandstraat-Zandpoort-Picardie. Dit kruispunt wordt door veel mensen als onveilig ervaren. We bekijken de mogelijkheden om de situatie verkeersveiliger te maken.

 • In het najaar wordt het schoolgebouw van de Piramide gesloopt

  De voorbereidingen voor de aanbesteding hiervoor zijn gestart. Na de sloop van de Piramide kan de laatste fase van de realisatie van de openbare ruimte rondom het KEC starten.

 • Voorbereidingen in volle gang

  Lees meer
 • Raadsinformatiebijeenkomsten

  Lees meer
 • Gemeenteraad besluit over plaats KEC

  Lees meer
 • Nieuwe locatie voor toekomstig kindcentrum

  Lees meer
 • Raad stelt geld beschikbaar voor nader onderzoek

  Lees meer
 • Gemeente neemt bouwheerschap op zich

  Lees meer