Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Tijdelijke huisvesting

De afgelopen tijd is bepaald waar het KEC gaat komen en wat de omvang van het nieuwe gebouw wordt. De betrokken scholen, Spring Kinderopvang en de gemeente hebben nu ook een plan gemaakt voor de tijdelijke huisvesting.

In de periode dat gesloopt en gebouwd wordt, verhuist een deel van de leerlingen namelijk tijdelijk naar een andere locatie. Daar blijven ze totdat de nieuwbouw klaar is. De tijdelijke huisvesting wordt georganiseerd in gebouwen, waar nu ook al onderwijs of opvang wordt geboden.

Aanpak

De scholen en de gemeente hebben afgesproken om de tijdelijke huisvesting als volgt vorm te geven:

  • Spring Peuterspeelzaal verhuist naar Spring de Paddenstoel (Kleermakersgroes)
  • Spring BSO blijft in de Maria Gorettischool (verhuist intern)
  • SO Mikado betrekt drie lokalen in de Maria Gorettischool
  • Elckerlyc verhuist in zijn geheel naar het voormalige gebouw van SO Mikado  (Stiemensweg)
  • De Piramide en de Maria Gorettischool blijven op hun huidige locatie

Planning

In enkele gebouwen zijn nog wat bouwkundige aanpassingen nodig om deze geschikt te maken voor de tijdelijke huisvesting. Zoals het er nu naar uitziet, vindt de verhuizing naar de tijdelijke locaties plaats in het voorjaar van 2020.