Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Terugblik bijeenkomst 20 november 2018

Tijdens deze bijeenkomst in Pica Mare werden de aanwezigen – ouders, omwonenden en medewerkers van de scholen – bijgepraat over de stand van zaken rond het KEC. Zij kregen uitleg over de besluiten van de gemeenteraad en over de vervolgstappen, waaronder de tijdelijke huisvesting. Zie ook de presentatie onderaan deze pagina.

Daarna werd in groepjes van gedachten gewisseld over het ontwerp van het nieuwe gebouw, het verkeer en het bestemmingsplan. Dat gebeurde met medewerkers van Royal HaskoningDHV, bureau nul25, de architect en de gemeente.
De opmerkingen en aandachtspunten die zijn genoemd voor het aanvullende verkeersonderzoek zijn verwerkt in een overzichtskaart, die u hier kunt bekijken.
Deze opmerkingen en alle overige inbreng van de bijeenkomst nemen we mee bij de voorbereidingen voor het nieuwe kindcentrum.

Foto van bijeenkomst op 20 november