Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Raadsinformatiebijeenkomst 30 september 2019

Op 30 september zijn de raadsleden en andere belangstellenden bijgepraat over de ontwikkelingen rond het KEC.

Een van de belangrijke punten die werden toegelicht is het besluit van burgemeester en wethouders om het benodigde bouwbudget in de begroting van de gemeente op te nemen. Wethouder Peter Lucassen benadrukte in zijn inleiding het belang van het KEC voor de gemeente. Ook complimenteerde hij alle betrokken partijen met de resultaten die tot nu geboekt zijn.

Vervolgens gingen Bert Bosboom, projectleider van de gemeente, en Jean Paul Hofkens, de bouwmanager namens de gemeente, in op de stand van zaken, de nog uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor gemaakte planning.
U kunt hier de presentatie van deze avond nog eens inzien.

U kunt ook de beelden van de bijeenkomst terugkijken.