Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Kind Expertise Centrum: voorbereidingen in volle gang

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 november 2019 een positief besluit genomen over het geld dat nodig is voor de realisatie van het KEC. Deze vergadering stond in het teken van de gemeentebegroting voor 2020 en daarop volgende jaren. Het KEC is een van de grote projecten in de begroting.

Tijdelijke huisvesting en sloop

Het Speciaal Onderwijs Mikado heeft inmiddels haar intrek genomen in de Maria Goretti school. Na de interne verbouwing van het leegstaande Mikado gebouw aan de Stiemensweg 175 verhuist de Elckerlyc school naar deze locatie. Dat gebeurt in de meivakantie van 2020. Direct daarna start de sloop van de oude Elckerlyc locatie en het Meander gebouw. 

Nieuwbouw en inrichting buitenruimte

Op 21 februari 2020 is de omgevingsvergunning verleend en na de bouwvakantie van 2020 start de nieuwbouw. Volgens planning kan  de oplevering van het gebouw plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2022. Dit jaar is het ontwerp van de buitenruimte klaar. Dat betekent dat we op tijd kunnen starten met de aanleg.

Verkeersmaatregelen Stiemensweg

Binnenkort nemen de leerlingen van basisschool Elckerlyc tijdelijk hun intrek in het schoolgebouw aan de Stiemensweg. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen veilig van en naar school kunnen, nemen we een aantal verkeersmaatregelen.

  • De oversteek van de Stiemensweg bij Hezeland wordt verhoogd aangelegd. Hierdoor moeten automobilisten afremmen als ze de bebouwde kom inrijden.
  • Daarnaast wordt er op de Stiemensweg een schoolzone aangelegd door het woord: ‘Schoolzone’ aan te brengen op de weg. Automobilisten worden hierdoor geattendeerd op het feit dat ze langs een school rijden.
  • Ouders/begeleiders die met de auto komen, kunnen op twee plekken de kinderen halen en brengen. De parallelweg voor het schoolgebouw wordt een kiss & ride en achter het schoolgebouw komt een tijdelijke parkeerplaats.
  • De parallelweg zal niet meer aansluiten op Hezeland maar op de Stiemensweg tegenover de uitgang van het parkeerterrein bij het Elzendaalcollege. Hierdoor komt er ruimte om een voetpad te maken vanaf Hezeland naar de school.
  • Het parkeerterrein achter de school is bereikbaar vanaf de Stiemensweg. De route om het parkeerterrein te verlaten loopt via de Winterheide en Struikheide.
  • Langs het parkeerterrein bij het Elzendaalcollege wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Dit fietspad verbindt de fietspaden vanaf de Burgemeester Gilissenweg en de Langeweg met het fietspad langs de Stiemensweg. Dit verbetert de veiligheid voor fietsers.

De aannemer gaat volgens planning aan de slag in de week van 11 mei 2020. De werkzaamheden gaan ruim vier weken duren. De omwonenden worden geïnformeerd door middel van een bewonersbrief.

Bekijk de beelden van het definitief ontwerp

Om een indruk te geven over het definitief ontwerp zijn de bijgaande beelden hieronder gemaakt.

Bodemonderzoek

Een van de vaste onderdelen van de planning is een bodemonderzoek. Een eerste onderzoek vond plaats in het najaar van 2019. De resultaten van dit onderzoek zijn op één uitzondering na  positief en vormen geen beletsel voor de realisatie van het KEC. Op het perceel achter het Groene Kruis-gebouw is asbestvervuiling aangetroffen. Daar wordt aanvullend onderzoek gedaan om de hoeveelheid en ernst van de vervuiling vast te stellen.

Start werkzaamheden aanvullend bodemonderzoek

In overleg met de grondeigenaar (Destion) is dit onderzoek gestart in februari 2020. Het is nog niet bekend hoe lang de werkzaamheden duren. Dit hangt af van de hoeveelheid vervuiling die de onderzoekers aantreffen.

Werkgroep verkeer en inrichting gebied

De deelnemers van deze werkgroep – omwonenden, ouders en andere betrokkenen – hebben op 26 november 2019 overlegd over de eerder gemaakte analyses en aanbevelingen. Als u hierover meer informatie wilt of graag wilt meedoen, neem dan contact op met de projectleider Ingrid Veldscholte. Stuur een mail naar i.veldscholte@gennep.nl.