Kind Expertise Centrum aan de Picardie

Aan de Picardie in Gennep komt een Kind Expertise Centrum (KEC). De scholen Maria Goretti, Elckerlyc, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang verhuizen over enkele jaren naar dit nieuwe gebouw. Daar is straks alle onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar onder één dak te vinden. De scholen, kinderopvang en gemeente trekken samen op om het gebouw en de manier van samenwerking in het gebouw vorm te geven.

Op deze pagina staan nieuwsberichten over het KEC. Hier treft u ook een overzicht met vragen en antwoorden over het KEC aan en de actuele planning.

 • Raadsinformatiebijeenkomst 8 april 2019

  De voorbereidingen voor het KEC zijn in volle gang. Op maandag 8 april werden raadsleden en andere belangstellenden bijgepraat over de stand van zaken.
  Eerst werd kort stilgestaan bij de oorspronkelijke vertrekpunten voor het KEC en bij de uitgangspunten die inmiddels met de raad zijn afgesproken. Hiermee is de gemeente aan de slag gegaan, samen met de betrokken scholen en de kinderopvang.

  Lees meer
 • Gebouw Picardie 62 nu echt tegen de vlakte

  Op donderdag 7 maart heeft wethouder Peter Lucassen met een hydraulische kraan de eerste happen uit het voormalige Second Hand-gebouw genomen.
  Aannemersbedrijf Laarakkers heeft de afgelopen weken alle sloopwerkzaamheden binnen het gebouw verricht en de aanwezige asbest verwijderd. Nu is het tijd voor de buitenkant. De aannemer verwacht nog een week of twee nodig te hebben om de totale sloop af te ronden.

 • Sloop gebouw Picardie 62 van start

  Op maandag 18 februari start aannemer Laarakkers BV uit Sambeek met de sloop van Picardie 62, ook wel bekend als het ‘Second Hand’-gebouw in Gennep. De afgelopen tijd heeft de gemeente de benodigde voorbereidingen getroffen voor de sloop.

  Lees meer
 • Tijdelijke huisvesting

  De afgelopen tijd is bepaald waar het KEC gaat komen en wat de omvang van het nieuwe gebouw wordt. De betrokken scholen, Spring Kinderopvang en de gemeente hebben nu ook een plan gemaakt voor de tijdelijke huisvesting.

  Lees meer
 • Terugblik bijeenkomst 20 november 2018

  Tijdens deze bijeenkomst in Pica Mare werden de aanwezigen – ouders, omwonenden en medewerkers van de scholen – bijgepraat over de stand van zaken rond het KEC. Zij kregen uitleg over de besluiten van de gemeenteraad en over de vervolgstappen, waaronder de tijdelijke huisvesting. Zie ook de presentatie onderaan deze pagina.

  Lees meer
 • Gemeenteraad besluit over plaats KEC

  Lees meer
 • Nieuwe locatie voor toekomstig kindcentrum

  Lees meer
 • Raad stelt geld beschikbaar voor nader onderzoek

  Lees meer
 • Gemeente neemt bouwheerschap op zich

  Lees meer