Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Kind Expertise Centrum aan de Picardie

Aan de Martinushof in Gennep komt een Kind Expertise Centrum (KEC). De scholen Maria Goretti, Elckerlyc, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang verhuizen over enkele jaren naar dit nieuwe gebouw. Daar is straks alle onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar onder één dak te vinden. De scholen, kinderopvang en gemeente trekken samen op om het gebouw en de manier van samenwerking in het gebouw vorm te geven.

Op deze pagina staan nieuwsberichten over het KEC. Hier treft u ook een overzicht met vragen en antwoorden over het KEC aan en de actuele planning.

 • Voorbereidingen in volle gang

  De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 november 2019 een positief besluit genomen over het geld dat nodig is voor de realisatie van het KEC. Deze vergadering stond in het teken van de gemeentebegroting voor 2020 en daarop volgende jaren. Het KEC is een van de grote projecten in de begroting.

  Lees meer
 • Raadsinformatiebijeenkomst 30 september 2019

  Op 30 september zijn de raadsleden en andere belangstellenden bijgepraat over de ontwikkelingen rond het KEC.

  Lees meer
 • Raadsinformatiebijeenkomst 8 april 2019

  De voorbereidingen voor het KEC zijn in volle gang. Op maandag 8 april werden raadsleden en andere belangstellenden bijgepraat over de stand van zaken. Eerst werd kort stilgestaan bij de oorspronkelijke vertrekpunten voor het KEC en de uitgangspunten die inmiddels met de raad zijn afgesproken. Hiermee is de gemeente aan de slag gegaan, samen met de betrokken scholen en de kinderopvang.

  Lees meer
 • Gebouw Picardie 62 tegen de vlakte

  Op donderdag 7 maart heeft wethouder Peter Lucassen met een hydraulische kraan de eerste happen uit het voormalige Second Hand-gebouw genomen. Aannemersbedrijf Laarakkers had er al voor gezorgd dat alle sloopwerkzaamheden binnen het gebouw waren verricht en de aanwezige asbest verwijderd. Daarna was het tijd voor de buitenkant. Inmiddels is de sloop afgerond. De gemeente heeft het terrein laten egaliseren en er is gras ingezaaid. Zo ontstaat een mooie aansluiting met de grasmat aan de voorzijde van het gebouw.

 • Tijdelijke huisvesting

  De afgelopen tijd is bepaald waar het KEC gaat komen en wat de omvang van het nieuwe gebouw wordt. De betrokken scholen, Spring Kinderopvang en de gemeente hebben nu ook een plan gemaakt voor de tijdelijke huisvesting.

  Lees meer
 • Terugblik bijeenkomst 20 november 2018

  Tijdens deze bijeenkomst in Pica Mare werden de aanwezigen – ouders, omwonenden en medewerkers van de scholen – bijgepraat over de stand van zaken rond het KEC. Zij kregen uitleg over de besluiten van de gemeenteraad en over de vervolgstappen, waaronder de tijdelijke huisvesting. Zie ook de presentatie onderaan deze pagina.

  Lees meer
 • Gemeenteraad besluit over plaats KEC

  Lees meer
 • Nieuwe locatie voor toekomstig kindcentrum

  Lees meer
 • Raad stelt geld beschikbaar voor nader onderzoek

  Lees meer
 • Gemeente neemt bouwheerschap op zich

  Lees meer