Waar staan we nu?

Momenteel worden voor de locaties in Ottersum, Milsbeek, Heijen en in Gennep aan de Picardie onderzoeken gedaan om vergunningen aan te vragen. Daarbij horen ook de gesprekken met aanwonenden. Voor de reeds bekende locaties zijn schetsontwerpen gemaakt. Dit zijn zogenaamde “praatplaten”, waar direct aanwonenden tijdens een overleg op kunnen reageren. Zodra deze definitief zijn, worden ze op deze pagina geplaatst.

Bent u direct aanwonend en wil u graag meedenken? Stuur ons dan een mail met uw contactgegevens.