Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Hondenspeelplaatsen in de kernen

Voor het einde van 2021 krijgt iedere kern in Gennep één hondenspeelplaats en in de kern Gennep komen er drie. Informatie met betrekking tot de locaties, regelgeving en inrichting hebben we opgehaald via een enquête, inloopavonden en overleg met direct aanwonenden. Alle door bewoners aangedragen locaties zijn getoetst aan o.a. eigendomspositie, bestemming, ligging van de locatie en druk op de wijk. Ook is er gekeken of er al andere initiatieven voor dezelfde locatie zijn ingediend. Vervolgens heeft het college een beslissing genomen over de definitieve locaties.

Onderstaande locaties zijn reeds bekend:

  • Gennep: 1) Picardie tegenover de Prinsesmargrietstraat, 2) Kalboerstraat, 3) Parkje ter hoogte van Boomheide en Burgemeester Gilissenweg;
  • Heijen: Bosgebied achter Sleen, nabij de voetbalvelden;
  • Milsbeek: Verlorenland langs de Zwarteweg;
  • Ottersum: Steffenberg, bij de volkstuinen;
  • Ven-Zelderheide heeft o.a. in een enquête aangegeven geen behoefte te hebben aan een hondenspeelplaats.