Hondenbeleid

Hondenoverlast (vooral hondenpoep) wordt vaak als een van de grootste ergernissen genoemd in onze gemeente. Daar willen we in Gennep graag iets aan doen: zo rijdt de poepzuiger vaker door de gemeente. We vertellen vaker en duidelijker dat er in Gennep een opruimplicht geldt. We handhaven strenger en er komen meer voorzieningen zoals hondenuitlaatstroken en/of speelplaatsen.

Alle geldende (beleids)regels rond dit onderwerp vindt u in de Gennepse regelgeving.

Hondenspeelplaatsen in de kernen

Voor het einde van 2020 krijgt iedere kern in Gennep één hondenspeelplaats en in de kern Gennep komen er drie. Twee locaties in de kern Gennep zijn al bekend: Picardie en de Kalboerstraat. Waar de andere speelplaatsen komen is nog niet bekend.

  • Uitkomst enquête hondenspeelplaats Ven-Zelderheide

    In januari werd er in Ven-Zelderheide een enquête gehouden over hondenspeelplaatsen. De uitkomsten treft u hierbij aan.

    Lees meer
  • Uitvoeringsplan Hondenbeleid gemeente Gennep

    Hier vindt u het Uitvoeringsplan Hondenbeleid van de gemeente Gennep, dat in juli 2016 is vastgesteld.

    Lees meer