Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Groener Gennep

Begin 2021 is het nieuwe Groenbeleidsplan 2021-2031 vastgesteld. We gaan voor een groener Gennep! Hier vindt u informatie over de projecten die we oppakken om de doelen en ambities uit het groenbeleid te realiseren.

De doelstelling voor het groenbeheer is een groene, gezonde en leefbare buitenruimte voor mens en natuur. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • We houden het huidige openbaar-groennetwerk binnen de gemeente in stand;
 • We werken op een natuur-inclusieve manier, met aandacht voor het herstel van ecosystemen en het herstel van de biodiversiteit;
 • We houden rekening met de effecten van klimaatverandering;
 • We geven meer uitleg over het hoe en waarom van onderhoudswerkzaamheden en investeren in een effectief partnerschap tussen betrokken partijen (participatie).

Bekijk hieronder meer informatie over het Groenbeleidsplan. U vindt ook informatie over andere onderwerpen, zoals de eikenprocessierups, het bosrandenbeheer en de Maasheggen.

 • Groenbeleidsplan

  Gennep is een groene gemeente, waarin het prettig wonen en recreƫren is. We hebben grootschalig groen in het buitengebied, het Maasdal en het Niersdal, de parken en bossen, waar we ontspannen en tot rust komen. Ook hebben we kleinschalig buurtgroen, waarin de kinderen volop kunnen spelen. Voor de instandhouding en waar nodig versterking van al dat groen hebben we een uitgebreid groenbeleidsplan opgesteld.

 • Ecologisch maaibeheer

  Gemeente Gennep kiest voor ecologisch maaibeheer, omdat dit de biodiversiteit, de overlevingskans van insecten en de belevingswaarde van bermen vergroot. Ecologisch bermbeheer houdt in dat we minder maaien, meer gefaseerd maaien en maaisel afvoeren. Voorheen werd maaisel vaak achtergelaten in de berm. Door het maaisel af te voeren krijgen kruiden de kans om te groeien. 

 • Maasheggen

  Het Maasheggenlandschap in Limburg en Brabant is een uniek stukje Nederland. De landschappelijke schoonheid, soortenrijkdom, streekeigenheid en multifunctionaliteit zijn het waard om te behouden, te herstellen en te versterken.

 • Eikenprocessierups

  In Gennep hebben we een pakket van maatregelen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Het is onmogelijk om de rups volledig uit te bannen, dus werken we naar een beheersbare situatie toe. De preventieve en curatieve bestrijding wordt uitgevoerd in samenwerking met de Nationale Bomenbank.

 • Natuurbranden

  Een klein brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. De meeste natuurbranden ontstaan doordat mensen onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues of bijvoorbeeld met het weggooien van een sigaret. Branden worden soms ook aangestoken. Maar ook door de natuur zelf kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door een blikseminslag. Binnen Nederland geldt in ieder geval jaarlijks van 1 april tot 1 oktober een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bos- en natuurgebieden om zo natuurbranden te voorkomen.

 • Bosrandenbeheer

  Binnen onze gemeente bevinden zich 37 kleine houtopstanden. Deze stukjes en stroken bos liggen vooral binnen de bebouwde kom en zorgen voor de groene omzoming in de woonwijken en langs wegen. Zo dragen ze bij aan het groene karakter van onze gemeente.

 • De Brem

  Op 19 mei 2021 heeft stichting IKL samen met een loonwerker 2 percelen op De Brem ingezaaid met een meerjarig kruiden- en graslandmengsel. Dit in opdracht van de gemeente, omdat de percelen zijn aangewezen voor natuurcompensatie. Het mengsel is samengesteld door Cruydt-Hoeck met kruiden die speciaal zijn geselecteerd voor deze locatie en grondsoort. Denk bijvoorbeeld aan kruiden als duizendblad, knoopkruid en slangenkruid.

 • Steenmarters gesignaleerd

  De steenmarter (Martes foina) is bezig met een opmars in Nederland, ook in de gemeente Gennep wordt dit beschermde dier regelmatig gesignaleerd.