Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gennepse regelgeving

De Gennepse wet- en regelgeving is te vinden via de landelijke website Overheid.nl. Daar zoekt u op postcode de voor uw omgeving geldende wet- en regelgeving, die u vervolgens op onderwerp kunt inzien.
Hieronder vindt u ook alle op dit moment geldende verordeningen en regelingen van de gemeente Gennep.

Algemeen

Automatisering en informatisering

Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Milieu

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Personeel en organisatie

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw