Gemeenteraadsverkiezing 2018

Op woensdag 21 maart 2018 kon er gestemd worden voor een nieuwe gemeenteraad en het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

In de gemeente Gennep zijn 13.784 mensen opgeroepen om te stemmen, waarvan er woensdag 21 maart 7.667 ook daadwerkelijk gestemd hebben. Dit is een opkomst van 55,62%. Een stijging van 2,1% ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
Er zijn 58 blanco stemmen uitgebracht en 16 ongeldige stemmen. Er blijven dus 7.593 stemmen over, die op kandidaten van de politieke partijen zijn uitgebracht. In de gemeente Gennep zijn zeventien raadszetels te verdelen over vijf partijen. Door het vertrek van KERN kwamen er dit jaar drie zetels vrij.

Op deze pagina vindt u alle uitslagen.

Archief