Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gemeenteraad

Voorbereidende raadsvergaderingen

Per vergadercyclus wordt bepaald welke onderwerpen worden behandeld.

meer info

Wat doet de gemeenteraad?

De werkwijze van de voorbereidende raad, besluitvormende raad en het presidium.

Link

Live beluisteren en terugluisteren

Voorbereidende en besluitvormende raadsvergaderingen beluisteren (extern).

Link

Griffie

De griffier ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken.

Link

Samenstelling gemeenteraad

Wie zijn de raadsleden van de gemeente Gennep?

Link

Instrumenten van de raad

Moties, amendementen, raadsonderzoek en raadsenquête, vragenuur, et cetera.

Link

Agenda raad

Agenda van de informatiebijeenkomsten, voorbereidende en besluitvormende raadsvergaderingen met bijbehorende stukken.

Link