Gemeenteraad

Wat doet de gemeenteraad?

De werkwijze van de voorbereidende raad, besluitvormende raad en het presidium.

Link

Voorbereidende raadsvergaderingen

Per vergadercyclus wordt bepaald welke onderwerpen worden behandeld.

meer info

Spreekrecht

Spreekrecht aanvragen voor een onderwerp op de raadsagenda.

Link

Samenstelling gemeenteraad

Wie zijn de raadsleden van de gemeente Gennep?

Link

Live beluisteren en terugluisteren

Voorbereidende en besluitvormende raadsvergaderingen beluisteren (extern).

Link

Rekenkamer

Doet onafhankelijk onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van gemeentelijke beleid.

Link

Agenda raad

Agenda van de voorbereidende en besluitvormende raadsvergaderingen met bijbehorende stukken.

Link

Instrumenten van de raad

Moties, amendementen, raadsonderzoek en raadsenquête, vragenuur, et cetera.

Link

Griffie

De griffier ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken.

Link