Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gemeentelijke monumenten

De subsidieverordening 'Gemeentelijke monumenten Gennep 2010' is gericht op het in stand houden van monumenten in de gemeente Gennep. Aan de eigenaar van een rijksmonument of gemeentelijk monument kan subsidie worden toegekend voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, die de instandhouding van het monument bevorderen. Het verlenen van subsidie voor de uitvoering van restauratiewerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten wordt door burgemeester en wethouders afzonderlijk vastgesteld.