Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Weverstraat vrijdag 25 oktober open

Tegelijk met de aanleg van de fietstunnel is de Weverstraat volledig vernieuwd. Op vrijdagmiddag 25 oktober gaat de weg weer open; het exacte tijdstip is vooraf lastig in te schatten. Opvallende verschillen zijn de groene middenberm zoals in het verlengde op de Brugstraat, het verdwijnen van de langsparkeervakken en het kruispunt ter hoogte van de Burgemeester Woltersstraat.

Fietsers worden vanaf nu geweerd van de Weverstraat. Vanuit Gennep richting de Maasbrug worden zij vanaf 1 november door de fietstunnel geleid, of door het Weverpark voor wie uit de richting van het centrum komt. Fietsers komende vanaf de Maasbrug kunnen in het Weverpark drie richtingen kiezen: door de tunnel richting de rotonde met Spoorstraat - Brabantweg - Heijenseweg, via Kleermakersgroes - Bierbrouwersgroes richting centrum of via de kruising met de Burgemeester Woltersstraat richting het centrum. 
 

Webcam

De webcam ter hoogte van de fietstunnel is inmiddels verwijderd. Zo’n 150 tot 200 mensen keken dagelijks naar de beelden van de aanleg van de fietstunnel. Op vrijdag 13 september, de dag waarop de tunnelelementen werden ingehesen, keken er maar liefst 2.250 mensen naar de beelden. Van de beelden is een filmpje gemaakt (timelapse), zodat je in één minuut de aanleg van de tunnel kunt zien. 

Fietstunnel

Tot 1 november wordt nog gewerkt aan de aanleg van het fietspad door de tunnel. Deze is vanaf vrijdagmiddag 1 november toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Tot dan geldt nog de omleidingsroute voor deze weggebruikers via Voorhoevepark – Burgemeester Woltersstraat – Weverpark en vice versa.