Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Werkzaamheden fietstunnel Weverstraat van start

Eind januari 2019 heeft de gemeente aannemer Roelofs de opdracht gegeven voor het ontwerpen en realiseren van de fietstunnel en de reconstructie van de Weverstraat. De voorbereidende werkzaamheden worden in de week van 11 t/m 15 maart uitgevoerd.

De fietstunnel en de reconstructie van de Weverstraat worden in de tweede helft van 2019 gerealiseerd. In verband met de Flora- en faunawet worden er rondom de rotonde Brabantweg-Weverstraat nu al een aantal bomen en lage beplanting verwijderd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op woensdag 13 en donderdag 14 maart vanaf 7.00 uur. Doorgaand verkeer zal hier weinig tot geen hinder van ondervinden. Voor de veiligheid en doorstroming van fietsers worden verkeersregelaars ingezet. Omwonenden kunnen enige geluidshinder ervaren.