Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Werkzaamheden en inloopavond 29 augustus 2019

Eind augustus worden de werkzaamheden voor de aanleg van de fietstunnel en reconstructie van de Weverstraat hervat. Voor de Weverstraat is gekozen voor de variant met de groene middenberm. De langsparkeervakken aan de Weverstraat komen hiermee te vervallen en worden gecompenseerd aan de achterzijde van de woningen door daar parkeervakken te realiseren.

Geplande uitvoeringsperiode en omleidingsroutes
De werkzaamheden starten op 26 augustus 2019 en zijn gereed rond 1 november 2019. Onderaan deze pagina vindt u een bijlage over de planning en de bijhorende omleidingsroutes. Het kan zijn dat, bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden, de planning uitloopt.

Inloopavond
Om u zo goed mogelijk te informeren organiseert gemeente Gennep in samenwerking met Roelofs een inloopavond. Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente en Roelofs aanwezig om vragen te beantwoorden over de planning en fasering. U bent van harte welkom.

                               Datum:                donderdag 29 augustus 2019                   
                               â€‹Locatie:               Norbertus hof, ruimte Atrium, Kleermakersgroes 20
                               Tijdstip:               tussen 18.30 en 20.00 uur kunt u binnenlopen


Veiligheid
Gezamenlijk zorgen gemeente Gennep en Roelofs ervoor dat de uitvoering van de werkzaamheden soepel verloopt en zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Hierbij staan de veiligheid en bereikbaarheid centraal. Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij uw medewerking door:

  • de (verkeers)afzettingen te respecteren en intact te laten;
  • aanwijzingen van verkeersregelaars en leidinggevende van Roelofs op te volgen;
  • kinderen en huisdieren tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk op afstand te houden;
  • te parkeren buiten het werkterrein.

Contact
Voor dit project is vanuit Roelofs de heer Arthur Baudet aangesteld als omgevingsmanager. U kunt bij hem terecht met uw vragen, opmerkingen en eventuele klachten over de aanleg van de fietstunnel. Arthur is bij voorkeur bereikbaar per e-mail a.baudet@roelofsgroep.nl of via telefoon/ WhatsApp 06 12 05 37 53.