Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Inloopavond over het ontwerp

Op woensdagavond 31 oktober was er een inloopavond over het ontwerp van de fietstunnel en de omliggende verkeerssituatie. Hierop hebben we veel reacties en ideëen ontvangen. Deze zijn door de gemeente in overweging genomen. Alle reacties zijn zorgvuldig afgewogen. Op hoofdlijnen geven we hieronder de uitkomsten weer. Het totaaloverzicht van reacties en overwegingen kunt u nalezen in het document onderaan deze pagina.

Uitkomsten

  • Er komt een extra zebrapad nabij het kruispunt Weverstraat-Burgemeester Woltersstraat.
  • Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen op het kruispunt Weverstraat-Burgemeester Woltersstraat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
  • De toegankelijkheid voor voetgangers richting fietstunnel vanaf de Weverstraat krijgt extra aandacht.
  • Er komen nu geen aanpassingen op het Spoorwegje en de aansluitende rotonde Brabantweg-Spoorstraat, omdat dit gebied buiten dit project valt.

Wilt u hierop reageren? Dat kan tot maandag 3 december 2018. Uw reactie kunt u sturen naar de heer M. van Hout, projectleider, via e-mailadres m.vanhout@gennep.nl, telefonisch bereikbaar via (0485) 494141.