Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Inloopavond dinsdag 16 april 2019

Op dinsdag 16 april was er een tweede inloopavond over het ontwerp. Het nader uitgewerkte ontwerp dat hier werd gepresenteerd, kunt u onderaan dit bericht downloaden. De opmerkingen en suggesties die omwonenden inbrachten, zijn zorgvuldig afgewogen. Op hoofdlijnen geven we hieronder de uitkomsten weer. Het totaaloverzicht van reacties en overwegingen kunt u nalezen in het document onderaan deze pagina.

Uitkomsten

  • Het kruispunt Weverstraat-Burgemeester Woltersstraat wordt iets aangepast zodat het veiliger wordt voor het fietsverkeer (de rode fietsstrook wordt verlengd).
  • Vergroening rondom het 'gashuisje' wordt in overleg met Enexis verder ingevuld.
  • De toegankelijkheid voor voetgangers en rolstoelgangers richting fietstunnel vanaf de Weverstraat blijft gehandhaafd in het ontwerp.
  • Er komen nu geen aanpassingen op het Spoorwegje en de aansluitende rotonde Brabantweg-Spoorstraat, omdat dit gebied buiten dit project valt. Wel vinden er ter monitoring fietstellingen plaats voor en na realisatie van de fietstunnel.
  • Op de overgang fietspad Spoorwegje naar Voorhoevepark (nabij nr. 47) wordt de voorrangssituatie aangepast ten gunste van de fietser.

Wilt u hierop reageren? Dat kan tot woensdag 15 mei 2019. Uw reactie kunt u sturen naar de heer M. van Hout, projectleider, via e-mailadres m.vanhout@gennep.nl, telefonisch bereikbaar via (0485) 494141.

mensen in een grote ruimte staan in groepjes om tafels