Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Energiebesparing verenigingen

De subsidieregeling 'Energiebesparing verenigingen' is gericht op de verduurzaming van vastgoed in eigendom van  verenigingen. De regeling draagt bij aan hte aantrekkelijker maken van de gemeente voor verenigingen. De subsidie kan worden verstrekt voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor het vastgoed dat in gebruik of eigendom is van de vereniging die de subsidie aanvraagt.